Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Bardu

Rehabilitering av svømmehall i Bardu kommune
Arbeidene omfatter betong rehabilitering, riving av yttervegger og tak, ny oppbygning yttervegger og tak, riving av eksisterende fliser, oppbygning nye fliser, justeringer av tilluft til svømmehall, ny vindusfasade, etterisolering av grunnmur, mindre elektriske arbeider ifm belysning og generellt rehabiliteringsarbeid.
Utvidelse av parkeringsplass med bussgarasje m.m i Bardu
Ca. 5,6 daa. Utvidelse av dagens parkeringsplass for busser å etablere parkeringsplass med bussgarasje mellom eksisterende garasje og kommunal veg i Fredly boligfelt. Det vil også være aktuelt å etablere et kontor/hvilerom i området som tilbygg til eksisterende garasje.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: