Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Røros

Etablering av nytt beredskap- og responssenter i Røros, trinn 2
Oppdraget er foreløpig planlagt bygget i to trinn. Trinn 1 har planlagt ferdigstillelse i løpet av sommer 2021. Trinn 2 har planlagt ferdigstillelse i løpet av januar 2022. Verdi for trinn 1 og 2, 50.000.000:-. I BRS samler Røros kommune følgende funksjoner: Vaktmestertjenesten, Lager og verksted for hjelpemidler og velferdsteknologi, Brann (beredskap og forebyggende), Feiing, Uteseksjon, Røros parkering og Sivilforsvaret. Tomtareal: 20.000 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: