Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Ørland

Nybygg av næringsareal i Bjugn
Gnr/bnr: 31/4, 31/5, 31/6, 31/7, 31/8, 31/9, 31/10, 32/56, 32/128, 32/144, 32/145, 32/160, 32/244.
Etablering av helse på Brekstad i Ørland
20 sykehjemsplasser langtids, 16 plasser korttidsavdeling og 20 omsorgsleiligheter for heldøgns omsorg mm.
Ombyggning av kjøkken og fornyelse av bygg på Ørland flystasjon
Ombygging av kjøkken, generell fornyelse av bygg, ca. 3000 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: