Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Sandnes

Nybygg av kontor, skole og flerbolighus mm i Sandnes
20.000-30.000 kvadratmeter med ulike former for næring og service og 40.000-50.000 kvadratmeter med ulike boligtyper.
Nybygg av parkering- og næringsbygg i Sandnes
Parkeringshus med 240 parkeringsplasser.
Nybygg av næringsområde/resort ved ferjekai i Sandnes
Skisse: LINK ARKITEKTUR/K2 VISUAL.
Nybygg av flerbolighus-, kontor-, hotellbygg mm i Sandnes
Hører sammen men Havneparken Sandnes A6.
Nybygg av servicesenter på Skaarlia, Austrått
Servicesenter med legesenter og boliger.
Nybygg av kontorbygning i Sandnes
Gjennomførelsetid: 16-18 måneder.
Nybygg av dagsenter på Austrått i Sandnes
Gnr/bnr: 34/567, 708. Dagsenter for psykisk utviklingshemmede. Dagsenter skal være nytt kommunalt aktivitetssenter.
Nybygg av næringområde i Soma
Gnr/bnr: 69/2225, 69/2187, 69/2451 og 69/2437. "Big-Box konsept".
Tilbygg av bo- og aktivitetssenter i Sandnes
BRA: 2500-5500 m2 2-4 etasjer.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
9 boenheter for unge med funksjonsnedsettelse. Gnr/bnr: 111/299, 773
Nybygg av kirke på Iglemyr i Sandnes
Gnr/bnr: 39/23, 39/125. 2000-2500 m2.
Nybygg av barnehage på Austrått i Sandnes
Gnr/bnr: 34/567, 708. Privat barnehage med inntil 10 avdelinger.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
Bofellesskap for personer med psykiske lidelser. 9 boenheter, personalbase og fellesfunksjoner.
Utvidelse av ungdomsskole i Sandnes
Utvidelse på ca. 1500 m2 for forsterket avdeling og eventuel utvidelse av gymsalen.
Utvidelse av barneskole i Sandnes
Utvidelse tilsvarende en B-28 skole. 1000-2000 m2 BRA. 2 etasjer med sokkeletasje.
Nybygg av flerbrukshall ved ny fotballstadion i Sandnes
Flerbrukshall ved ØsterHus Arena.
Branntekniske tiltak i bo- og aktivitetssenter i Sandnes
Brannteknisk kartlegging pågår og skal være ferdig m/prisestimat i juni. Må sannsynligvis sprinkles.
Konvertering av varmeløsning i bo- og aktivitetssenter i Sandnes
Konvertering til mer miljøvennlig varmeløsning. Eksisterende ovner må skiftes ut.
Rehabilitering av ungdomsskole i Sandnes
Innvendig og utvendig oppgradering. Brannteknisk oppgradering.
Branntekniske tiltak i bo- og aktivitetssenter i Sandnes
Brannteknisk kartlegging/prisestimat bestilt. Usikkert om rapport blir ferdig i løpet av juni. Må sannsynligvis sprinkles.
Rehabilitering av barneskole i Sandnes
Oppgradering og utskifting av belusning, skolekjøkken og andre tiltak.
Innvendig og utvendig oppgradering av idrettsbygg i Sandnes
Div. oppgradering innvendig/utvendig.
Rehabilitering av idrettshall i Sandnes
Dører utbedring samt styring.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: