Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Gjesdal

Rehabilitering av grunnskole i Ålgård
Den eldste deleln av skolen er slitt og trenger oppussing/oppgradering.
Ombygg av skole/barnehage i Dirdal, trinn 2
Ombygg av gymsal til undervisningsrom og grupperom. Utskifting av tekniske installasjoner.
Rehabilitering av barnehage i Gjesdal kommune
Rehabilitering av gammel avdeling på Bamsebo barnehage.
Utvendig vedlikehold på ungdomsskole i Ålgård
Fuktskader, utskifting av 19 vinduer, utskifting av brostein i glassgård, reparasjon(utskifting av problematisk avløpsrør samt etablere overbygg over dører i glassgård.
Ventilasjons- og gulvarbeider ved kontor i Ålgård
Prosjekt fra forslag til Økonomi og handlingsplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: