Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Rogaland fylke

Bjerkreim (2)
Bokn (2)
Eigersund (7)
Gjesdal (6)
Haugesund (30)
(12)
Karmøy (26)
Klepp (8)
Kvitsøy (2)
Lund (1)
Randaberg (9)
Sandnes (75)
Sauda (13)
Sokndal (3)
Sola (20)
Stavanger (145)
Strand (8)
Suldal (2)
Time (10)
Tysvær (5)
Utsira (0)
Nybygg av kontor- og næringsbygg og boliger i Paradis, Stavanger
Gjennomførelsetid: 10-15 år. Vinner i arkitektkonkurransen: "The Long Green" fra Ghilardi+Hellsten Arkitekter sammen med EM2N Architekten og byggeteknikk Florian Kosche ble valgt.
Nybygg av kontor og næring mm på Forus
Totalt 92.000 m2 hvorov 10.000 m2 bolig. Breem Excellent.
Nybygg av kontor, skole og flerbolighus mm i Sandnes
20.000-30.000 kvadratmeter med ulike former for næring og service og 40.000-50.000 kvadratmeter med ulike boligtyper.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Totalt 6.000 arbeidsplasser.
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Hillevåg bydel, Stavanger
4000 m2 næring. ca. 230 leiligheter. Gnr/Bnr: 21/1261, 21/702, 21/952, 21/602, 21/988, 21/989.
Nybygg av barnehage, flerbrukshall, skole, kontor, parkering, butikk og bydelsfunksjon i Storhaug bydel, Stavanger
6 avd. Gnr/bnr: 53/210, 640, 647. BRA: Ny bebyggelse 20.000 m2 + ny parkering 8000 m2.
Nybygg av hotell, næringsbygg og kai i Stavanger
Hotell: 12.000 m2 och kontor: 10.000 m2. 200-300 rom.
Nybygg av hotell i Sola Trinn 3
Godkjent regulering.
Nybygg av næringsområde/resort ved ferjekai i Sandnes
Skisse: LINK ARKITEKTUR/K2 VISUAL.
Ny Vaulen skole med bydelskulturskole og idrettshall i Stavanger
Nybygg av barneskole B28 med Bydelskulturskole. Riving barneskole 1-7 klass.
Nytt signalsystem ERTMS i Norge
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nybygg av kontor i Forus, D3
23319,3 m2 tomt. Byggeklar tomt.
Nybygg av kontor og industribygg i Forus, D5
25 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av butikk og handelshus i Kvernevik
Ca 5000 kvm forretning og ca 100 boliger.
Nybygg av flerbolighus-, kontor-, hotellbygg mm i Sandnes
Hører sammen men Havneparken Sandnes A6.
Nybygg av kontor i Forus, S3
6347,5 m2 byggeklar tomt.
Nybygg av hotell, kafè og butikk i Storhaug bydel, Stavanger
7550 m2 hotell, 450 m2 næring/kafé/butikk. Gnr/bnr: 52/129, 52/489, 52/487, 52/485 og 52/484.
Nybygg av 1-10 skole på Randaberg, trinn 2
Ny skole er vedtatt bygget i to byggetrinn; trinn 1: 6 parallells ungdomstrinn inkl kulturscene. Dette trinn, trinn 2: 4-parallells barnetrinn. Plassering: sørvest for Randaberg Arena.
Nybygg av kontor og industribygg i Forus, D4-1
14,2 dekar. Byggeklare tomter.
Rehabilitering og nybygg av ungdomsskole i Stavanger
Gjennomførelsetid: 18-24 måneder.
Nybygg av servicesenter på Skaarlia, Austrått
Servicesenter med legesenter og boliger.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Totalt skal det bygges 65.000 m2 næringsbygg fordelt på 9 bygg.
Utvidelse av videregående skole i Stavanger
Lavenergibygg. Utvidelse for 270 elever.
Nybygg av næringområde i Soma
Gnr/bnr: 69/2225, 69/2187, 69/2451 og 69/2437. "Big-Box konsept".
Nybygg av dagsenter på Austrått i Sandnes
Gnr/bnr: 34/567, 708. Dagsenter for psykisk utviklingshemmede. Dagsenter skal være nytt kommunalt aktivitetssenter.
Nybygg av kontorbygning i Sandnes
Gjennomførelsetid: 16-18 måneder.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: