Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Nordland fylke

Alstahaug (5)
Andøy (2)
Beiarn (1)
Bindal (0)
Bodø (29)
Brønnøy (1)
(0)
Dønna (1)
Evenes (4)
Fauske (5)
Flakstad (1)
Grane (0)
Hadsel (13)
Hamarøy (0)
Hemnes (2)
Herøy (1)
Leirfjord (3)
Lurøy (0)
Lødingen (1)
Meløy (3)
Moskenes (1)
Narvik (13)
Nesna (0)
Rana (9)
Rødøy (0)
Røst (0)
Saltdal (2)
Sortland (17)
Steigen (0)
Sømna (1)
Sørfold (2)
Træna (1)
Værøy (3)
Vefsn (11)
Vega (0)
Vevelstad (2)
Vågan (6)
Øksnes (6)
Nybygg av "bydel" ved flyplass i Evenes
Hotell med 200 rom, 25 serviceleiligheter. Området er på ca 50 mål, ved innfartsveien (RV 833) til flyterminalen.
Riving og nybygg av videregående skole på Frydenlund i Narvik
2 alternative kommuner vurderes: Narvik og Vefsn. Utarbeidelse av alternativanalyse for samlokalisering av de videregående skolene i Mosjøen og i Narvik er utført. For Mosjøen VGS er det 3 avdelinger og nye tomter som skal vurderes i 4 alternative samlokaliseringer. For Narvik er det 3 avdelninger og nye tomter vurderes i 5 alternative samlokaliseringer.
Nybygg av hotell i Fauske
240 hotellrom. Etasjeskiller i massivtre. Eventuelt et tekniskt rom i underetasjen.
Nybygg av kontor og forretning på Bjerka i Hemnes
Eksisterende molo må fylles inn.
Nybygg av handelspark på Leknessletta i Leknes, trinn 1
Trinnvis utbygging. Ca. 90 mål. Ca. 20.000 m2 kan bygges ut på området. Gnr/bnr: 18/9, 1 og 582.
Nybygg av næring og industri i Kabelvåg
Vedtatt områdereguleringsplan. Ca. 300 daa.
Nybygg av grunn- og ungdomsskole i Sandnes
Utvidelse fra 7-10 skole til 5-10 skole.
Nybygg av kontor i Narvik
5000-6000 m2. Gnr/bnr 38/1, 18, 19, 94/1 mfl
Nybygg av sykehjem i Sortland kommune
Tre tomtealternativer er blitt utredet, Steinbruddet, Lamarka og Håløygtunet.
Nybygg av forretningsbygg ved Alstahaug
Ca. 3282 m2. Reguleringsplan er godkjent.
Etablering av næringsområde i Sortland
GNR/BNR: 15/13,2138, 16/6 (eller 36), 42, 50, 56, 129, 176, 177,76/1,48/1.
Nybygg av idrett- og svømmehall i Sortland
Bygges etter Sortland barneskole.
Ny utforming av teknisk Kvartal i Narvik sentrum
Sentrumsgården, Brannstasjon, Teknisk rådhus og OT-Gården er stilt til disposisjon.
Nybygg av kontor og automatlager på Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana
2-3 etasjer. Nasjonalbiblioteket skal bygge et nytt automatlager (Automatlager 3) og en lyddigitaliseringsenhet (Sukkerbiten) som følge av en økning i behov for digitalisering av bevaringsverdig materiale.
Tilbygg av godsterminal i Narvik
E01: Riving av to industri-/verksted bygg (stålhaller) (Os-bygget og NAKO-bygget), flytting og omlegging av kabler og ledninger, masseutskiftning og grunnarbeider for ny bilterminal, ny bilrampe, samt underbygning i nye traseer for jernbane. E02: Jernbanetekniske arbeider overbygning og underbygning. Underbygningsarbeider i eksisterende jernbanetraseer, bygging av spor og sporveksler, føringsveier og signal.
Nybygg av helsehus på Straumen i Sørfold
Om Straumen stadion blir valgt som tomt vil også kunstgress- og løpebane inngå i detaljregulering, prosjektering og anbudsdokumenter.
Nybygg av omsorgssenter i Værøy
Sykehjemmet skal bl.a. inneholde 12 sykehjemsplasser og derav 4 plasser for demente. 1 til 2 korttidsplasser for rehabilitering av pasienter. 1 legekontor, 1 tannlegekontor mm
Nybygg av industri og havneformål i Leines
50 mål. Områdesregulering er vedtatt.
Nybygg av næring i Vefsn
Ca. 20 dekar netto næringsareal.
Nybygg av badeland i Leknes
Reguleringsplan for Vest-Lofoten videregående skole er ute til offentlig høring. I tilegg legges det til rette for en videreføring av planene om et badeland og en flerbrukshall i tilknytning til Lekneshallen.
Nybygg av næring og boliger på Sortland
Godkjent detaljregulering. Sortland Torg.
Rehabilitering alternativt riving og nybygg av videregående skole i Kleiva
Opprusting av bla. hybelhuset og kantinearealene.
Etablering av kontorbrakker/modulbygg på Evenes
I forbindelse med påvente av ferdigstillelse av et stort bygg på Evenes så skal det etableres 2 kontorbrakker/modulbygg for å dekke midlertidig behov. Modulbygget skal ivareta kontorfasiliteter.
Nybygg av barne- og ungdomsskole ved Nappskaret i Flakstad
Barne- og ungdomsskole for ca. 60 elever med tilhørende uteområder og adkomstveg. Det skal i tillegg tilrettelegges for et forsamlingshus i tilknytting til skolen.
Nybygg av barnehage i Mo i Rana
Barnehage for 40 barn.
Nybygg av helsehus i Øksnes
Kan bli bygget på Myre i Elvelundområdet.
Innvendig ombygg av rådhus i Leknes
Dagsenteret, Hjemmetjenesten for Leknes Øst og Psykiskhelse administrasjon/dagsenter i underetasjen på Rådhuset.
Omdisponering av tomt i Myre, Øksnes kommune
Riving av Aulabygget ligger på eget prosjekt. Ikke fastsatt vad tomten vil brukes til.
Oppussing og utvidelse av sykehjem i Leirfjord
Utvidelse med 10-15 pasientrom.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: