Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Møre og Romsdal fylke

Aukra (3)
Aure (2)
Averøy (6)
Fjord (2)
Giske (11)
Gjemnes (5)
Hareid (7)
Herøy (6)
Hustadvika (11)
Molde (21)
Rauma (4)
Sande (0)
Smøla (8)
Stranda (5)
Sula (2)
Sunndal (4)
Surnadal (0)
Sykkylven (7)
Tingvoll (5)
Ulstein (4)
Vanylven (2)
Vestnes (11)
Volda (4)
Ålesund (30)
Ørsta (17)
Nybygg av handel, kontorer og leiligheter i Herøy, del 2 m.fl.
300-400 leiligheter totalt på feltet. 28 mål.
Nybygg av kulturhus med opera, museum, bibliotek m.m. i Kristiansund sentrum
OMKK Eiendom AS er stiftet, eies av Kristiansund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. Nytt kulturhus som skal romme arealer for Operaen i Kristiansund, Stiftelsen Nordmøre Museum, samt bibliotek og kulturskole for Kristiansund kommune. Lokalisering ved Langveien ungdomsskole. Nybygg og gjenbruk (totalrehabilitering) av bygget i Langveien 16.
Utvidelse og ombygg av sykehus i Ålesund
Ca. 3000 m2 nybygg og ca. 4000 m2 ombygg i høgblokka.
Nybygg av kombinasjonsformål, næring, service og betalingsparkering i Giske
Flyplassvegen 4, 8, 20 og 22. Gnr/bnr: 3/186, 190, 284 og 287. Areal planområdet: ca 50,5 daa.
Nybygg av skole i Sykkylven
Den nye skolen vil få ca. 500 elever.
Ny sentrumskole i Ørsta
Gamlebygget strippes ned til råbygg i 12 etasje. Mellombygget pusses opp delvis. Ny fløy for 5-7 trinn (massivtre).
Nybygg av hovedbrannstasjon i Ålesund
Fra investeringsplan 2016-2019.
Om og tilbygg av skole på Eidet i Haram
Vatne ungdomsskole ombygges og utvides til en 1-10 skole for Vatne/Tennfjordområdet. Kapasitet til 600 elever.
Etablering av næringsområde i Molde kommune
Gnr/bnr: 33/12, 33/188, 33/408.
Nybygg av forretningsbygg i Molde
Området er på ca. 6200m2 utleieareal.
Nybygg av hotell og leiligheter på Sunnmøre
Gnr/bnr 8/135 ‐ 8/137‐ 8/37 og 8/38. (Namnet på prosjektet er ikkje endeleg bestemt.) Hotell med 20-25 rom, restaurant og uteservering til 150-200 personer. 16 seksmannshytter, resepsjon med en liten matbutikk, samt 6 seksmanns leiligheter i etasjen over driftsbygget.
Utvidelse av hotell i Spjelkavik
Spjelkavik sentrum, Kanalvegen gnr/bnr 24/258 m.fl.
Nybygg av hotell i Eide
Parkeringskjeller.
Ny- eller ombygg av distriktsmedisinsk senter i Kristiansund
Bygges etter Sykehuset Nordmøre og Romsdal.
Nybygg av landskapshotell i Stranda
Hotellprosjektet på Ljøen gir et samlet volum pr. nå på ca. 3 470 m2 BTA fordelt et hovedvolum, 5 frittstående hytter og spa- og velværeavdeling. I tillegg etableres et landskapsintegrert parkeringsanlegg på ca. 1 850 m2 BTA. Reguleringsplanen tilrettelegger for at hotellet kan utvides på sikt. Hotellområdet på Ljøen er delt inn i 4 delområder definert som: • BH1 - Hovedbygningen hvor hotellets felles funksjoner er lokalisert, lobby, resepsjon og restaurant sammen med ca. 20 hotellrom. Volumet fordeles på fire etasjeplan med hovedadkomst fra toppetasje. • BH2 - Frittstående hytter plassert i de bratte partiene av området, der volumets tak er en refleksjon av terrengets hellning. • BH3 - Spa-og velværeavdeling plassert i planområdets sydvestre del ved planforslagets nederste landskapsplatå. • BH4 - Landskapsintegrert parkering i tilknytning til hovedvolum er lagt som separat bygningsvolum og lagt inn i landskapet, slik at de to volumene ikke vil ha visuell eller fysisk forbindelse og bedre tilpasses terrenget.
Nybygg av skole i Kristiansund
Skolen skal stå ferdig 2024. Kapasitet for 400 elever.
Nybygg av hotell ved Tingvoll
Finn Sandmæl er investor.
Nybygg av næringsområde i Årødalen i Molde
Planen skal legge til rette for etablering av næringsvirksomhet som kan oppsummeres som handel og tjenester knyttet til bil- og maskinutleie med tilhørende fasiliteter som administrasjonsbygg, verksted og trafikkarealer. Det planlegges industribygning inntil 9 meter høyde.
Nybygg av undervannsobservatorium ved hotell i Eide
I forbindelse med nybygg av hotell.
Nybygg av næringsbebyggelse i Gjøsund
Del av Gjøsundmyrane på gnr. 7 bnr. 4, 11 og 153 på Gjøsund.
Nybygg av terminalbygg på Fjordparken i Sunndal
Oppstillingsareal for konteinere. 1000-1500 m2 terminalbygg.
Rehabilitering av videregående skole i Sykkylven
Vedlikehold av tekniske anlegg.
Nybygg av krisesenter på Kirkelandet i Kristiansund
Nordmøre krisesenter er et interkommunalt eid selskap av kommunene i Averøy, Smøla, Aure, Tingvoll og Kristiansund
Ombygg av skole til barnehage i nye Ålesund kommune
Felles utlysning for Eidet skole og ombygg av Tennfjord skole til barnehage.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: