Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Gjøvik

Nybygg av næringsbygg i Gjøvik
Totalt 56 mål. Gnr/bnr: 92/43 (tidligere Reinsvoll Bruk), 92/35, del av 200/28,29,30, 210/1,2, 41/196 og 42/2, 45, 186, og tilgrensende vegareal mot Rv. 4 og Svein Erik Strandlies veg.
Nybygg av næring i Hunndalen
VVA er utført. Ca. 2 daa. Ca 2000 m2.
Nybygg av kulturhus, kulturskole mm i Gjøvik
Tidlig prosjekt, på idéstadiet. Tidligst byggestart 2022-2024. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av kjøpesenter i Gjøvik
Gnr/bnr: 60/43 m.fl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: