Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Gjøvik

Nybygg av næringsbygg i Gjøvik
20000-30000 kvm. 55000 kvm tomt. Totalt 56 mål. Gnr/bnr: 92/43 (tidligere Reinsvoll Bruk), 92/35, del av 200/28,29,30, 210/1,2, 41/196 og 42/2, 45, 186, og tilgrensende vegareal mot Rv. 4 og Svein Erik Strandlies veg.
Nybygg av forretningsbygg, parkering, kultur, mm i Gjøvik, trinn 2 mfl
150 boliger med et samlet boligareal på 12.600 kvadratmeter. Næringsarealer skal utgjøre om lag 1000 kvadratmeter, og det skal være nærmere 220 parkeringsplasser.
Nybygg av barneskole og barnehage i Gjøvik
Ny barnehage (erstatter Biri barnehage) og ny barneskole (erstatter Skrinnhagen skole) på Biri.
Nybygg av næring i Hunndalen
VVA er utført. Ca. 2 daa. Ca 2000 m2.
Nybygg av kjøpesenter i Gjøvik
Gnr/bnr: 60/43 m.fl.
Nybygg av ungdomsskole i Hunndalen i Gjøvik kommune
Det startes et forprosjekt for etablering av to ungdomsskoler for kretsene Kopperud, Vindingstad, Blomhaug, Grande, Gjøvik, Fredheim og Lundstein barneskoler. Forprosjektet skal inneholde romplan for eventuelle nybygg og ombygging av eksisterende skoler, samt samlokalisering av en ungdomsskole og kulturskolen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: