Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Innlandet fylke

Alvdal (4)
Dovre (2)
Eidskog (4)
Elverum (10)
Engerdal (0)
Etnedal (4)
Folldal (2)
Gausdal (2)
Gjøvik (24)
Gran (5)
Grue (4)
Hamar (20)
Lesja (0)
Lom (1)
Løten (2)
Nord-Fron (1)
Nord-Odal (1)
Os (1)
Rendalen (0)
Ringebu (6)
Ringsaker (15)
Sel (4)
Skjåk (2)
Stange (10)
Sør-Fron (7)
Sør-Odal (0)
Tolga (0)
Trysil (10)
Tynset (2)
Vang (2)
Vågå (4)
Åmot (2)
Åsnes (4)
Øyer (1)
Nybygg av handelssentrum Åker E6 i Ringsaker, etappe 3 mfl
Områderegulert areal. 90 dekar. Minimum: 135.000 m2 Plasskrevende handel.
Nybygg av handelssentrum Åker E6 i Ringsaker, etappe 2
Områderegulert areal. 70 dekar. Minimum: 100.000 m2 Plasskrevende handel.
Nybygg av kjøpesenter og flerbolighus på Nordre Ål i Lillehammer
Ca. 100-200 boenheter og 20.000 m2 med handel.
Nybygg av forretningsbygg i Nydal
Infrastruktur er ferdig. Totalt 120 dekar og plass for ca. 90.000 BTA plasskrevende handel. Lokalisering øst for boligområdet Nermarka, nord for E6. Området vil utvikles over en 10-års periode.
Nytt signalsystem ERTMS i Norge
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nybygg av industriområde på Steinsmoen
50 dekar. Flatt område. Veg, vatn og kloakk er lagt fram til tomtegrensa. Ny fv. 255, avstand 15 km til E6 ved Lillehammer.
Nybygg av næringsbygg i Gjøvik
Totalt 56 mål. Gnr/bnr: 92/43 (tidligere Reinsvoll Bruk), 92/35, del av 200/28,29,30, 210/1,2, 41/196 og 42/2, 45, 186, og tilgrensende vegareal mot Rv. 4 og Svein Erik Strandlies veg.
Nybygg av sykehjem og omsorgsboliger i Gran sentrum
Totalt 100 plasser for heldøgns omsorg, fordelt på ¤ 20 plasser forsterket sykehjem ¤ 40 ordinære sykehjemsplasser ¤ 40 omsorgsboliger med base (kategori 1). Produksjonskjøkken for levering til sykehjemmet samt mat til hjemmeboende Barrierevaskeri Mulig framtidig utvidelse til lokaler for desentraliserte spesilisthelsetjenester i samarbeid med Sykehuset Innladet og Lunner kommune. 9000-10000 m2
Utvidelse av fengsel i Hamar og Stange kommune
Detaljregulering er vedtatt. Byggeområdet vil ligge i både Hamar og Stange kommune. Utvidelse med 108 lukkede soningsplasser. Gnr/bnr: 239/21 og 211/194.
Nybygg av ungdomsskole i Stange
Lokalisering ved Stange videregående skole. Ny ungdomsskole for 450 elever.
Utvikling av område tilknyttet Høgskolen i Innlandet i Rena sentrum
Utvidelse av lokaler til høgskolen, mulige nye studentboliger og overnattingsfasiliteter samt næringsarealer.
Nybygg av næringspark i Nord-Aurdal, etappe 2
30-40 mål utplanert areal. Avventer politiske beslutninger angående E16 som eventuelt vil bygges gjenom området.
Nybygg av museum på Grue
Lokalisering: Diagonalt over elva og veien fra friluftsmuseet Finnetunet. Arkitekt er: Andrea Baresi, Filip Lipinski, Juráš Lasovský og Hanna Johansson fra Tsjekkia, Italia og Sverige
Etablering av næring i Flisa
Gjenstår 10-15 mål for næringsbebyggelse. Byggeklar tomt.
Nybygg av hotell i Valdres
Ca 100 hotellrom.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Otta
Sel kommune skal bygge en ny barneskole 1-7 trinn. Dette skal være en 2 parallell skole for ca 320 elever, i tillegg skal det bygges en flerbrukshall i direkte tilknytning til en eksisterende idrettshall.
Utvidelse av bibliotek, kinosaler mm i Elverum
Utvidelse av biblioteket med 690 m2. To nye kinosaler med henholdsvis 30 og 70 plasser. Ny heis i rådhuset.
Nybygg av næring i Hunndalen
VVA er utført. Ca. 2 daa. Ca 2000 m2.
Gjenoppbygging av brannskadet bygg i Lillehammer
Storgata 81 og Elvegata 15. Gnr/bnr: 200/31, 14, 1691.
Nybygg av kulturhus, kulturskole mm i Gjøvik
Tidlig prosjekt, på idéstadiet. Tidligst byggestart 2022-2024. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av næringspark i Nord-Aurdal, etappe 1
30 mål utplanert areal. Avventer politiske beslutninger angående E16 som eventuelt vil bygges gjenom området.
Utvidelse av hotell i Gausdal
Gnr/bnr: 139/17 og 210/30.
Nybygg av næringsområde i Brumunddal
Områderegulering går under navnet Brumunddal Sørvest og omfatter 700 daa.
Utvidelse av av kjøpesenter i Elverum
Gnr/bnr:30/234, 1028, 1246.
Utvidelse av butikk og lager i Østre Toten
Gnr/bnr: 181/2, 6, 182/1, 29-30, 183/38, 184/15.
Nybygg av dagligvareforretning og leiligheter på Mesnali i Ringsaker
Gnr/bnr: 510/80 og 510/21. Forretning i 1 etasje.
Nybygg eller rehabilitering av basseng og garderober i Ottestad
Utredningen gjelder bygging av ny basseng på Ottestadområdet.
Nybygg av kjøpesenter i Gjøvik
Gnr/bnr: 60/43 m.fl.
Nybygg av kontor og forretning i Nord-Aurdal
Gnr/bnr: 85/105, 85/404, 85/412, 85/3 og 85/232.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: