Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Innlandet fylke

Alvdal (2)
Dovre (0)
Eidskog (2)
Elverum (9)
Engerdal (0)
Etnedal (1)
Folldal (1)
Gausdal (3)
Gjøvik (19)
Gran (5)
Grue (5)
Hamar (24)
Lesja (0)
Lom (2)
Løten (3)
Nord-Fron (1)
Nord-Odal (1)
Os (0)
Rendalen (0)
Ringebu (8)
Ringsaker (16)
Sel (0)
Skjåk (5)
Stange (10)
Sør-Fron (3)
Sør-Odal (1)
Tolga (0)
Trysil (8)
Tynset (2)
Vang (2)
Vågå (1)
Åmot (3)
Åsnes (3)
Øyer (1)
Nybygg av handelssentrum Åker E6 i Ringsaker, etappe 3 mfl
Områderegulert areal. 90 dekar. Minimum: 135.000 m2 Plasskrevende handel.
Nybygg av handelssentrum Åker E6 i Ringsaker, etappe 2
Områderegulert areal. 70 dekar. Minimum: 100.000 m2 Plasskrevende handel.
Nybygg av boliger, forretning og kontor ved Skysstasjonen i Lillehammer
Ca 250 stk leiligheter, 20000 m2 kontor og 20000 m2 butikk. Gnr/bnr:200/1829, 1878, 201/2.
Nybygg av næringsbygg nord for sporområdet i Hamar
Næring 20330 m2. Parkeringskjeller i to plan, 10000 m2.
Nybygg av handelssentrum Åker E6 i Ringsaker, etappe 1
Ca. 50 dekar. 50.000-60.000 m2. Plasskrevende handel.
Nybygg av kjøpesenter og flerbolighus på Nordre Ål i Lillehammer
Ca. 100-200 boenheter og 20.000 m2 med handel.
Nybygg av forretningsbygg i Nydal
Infrastruktur er ferdig. Totalt 120 dekar og plass for ca. 90.000 BTA plasskrevende handel. Lokalisering øst for boligområdet Nermarka, nord for E6. Området vil utvikles over en 10-års periode.
Nytt signalsystem ERTMS i Norge
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nybygg av næringsbygg i Gjøvik
20000-30000 kvm. 55000 kvm tomt. Totalt 56 mål. Gnr/bnr: 92/43 (tidligere Reinsvoll Bruk), 92/35, del av 200/28,29,30, 210/1,2, 41/196 og 42/2, 45, 186, og tilgrensende vegareal mot Rv. 4 og Svein Erik Strandlies veg.
Nybygg av industriområde på Steinsmoen
50 dekar. Flatt område. Veg, vatn og kloakk er lagt fram til tomtegrensa. Ny fv. 255, avstand 15 km til E6 ved Lillehammer.
Nybygg av forretningsbygg, parkering, kultur, mm i Gjøvik, trinn 2 mfl
150 boliger med et samlet boligareal på 12.600 kvadratmeter. Næringsarealer skal utgjøre om lag 1000 kvadratmeter, og det skal være nærmere 220 parkeringsplasser.
Utvidelse av fengsel i Hamar og Stange kommune
Detaljregulering er vedtatt. Byggeområdet vil ligge i både Hamar og Stange kommune. Utvidelse med 108 lukkede soningsplasser. Gnr/bnr: 239/21 og 211/194.
Nybygg av ungdomsskole i Stange
Lokalisering ved Stange videregående skole. Ny ungdomsskole for 450 elever. Gnr. 97/ Bnr. 126 og Gnr. 96/ Bnr. 219-220
Nybygg av næringspark i Nord-Aurdal
50 mål. Avventer politiske beslutninger angående E16 som eventuelt vil bygges gjenom området.
Nybygg av barneskole og barnehage i Gjøvik
Ny barnehage (erstatter Biri barnehage) og ny barneskole (erstatter Skrinnhagen skole) på Biri.
Utvikling av sentrum i Ringebu kommune
Formålet med planarbeidet er legge til rette for videre utvikling av et klimavennlig og attraktivt Vålebru og slik styrke Ringebu sentrum som handelssted, bosted, møtested og arrangementsarena. Kunnskapsgrunnlag og rammer for planen skal i tillegg til det som inngår i en formell planprosess, fremskaffes gjennom analysearbeid og medvirkningsprosesser som inngår i stedsutviklingsprosjektet Vålebru inn i framtida.
Utvikling av område tilknyttet Høgskolen i Innlandet i Rena sentrum
Utvidelse av lokaler til høgskolen, mulige nye studentboliger og overnattingsfasiliteter samt næringsarealer.
Nybygg en Jokerbutikk og ombygg av eksisterende bygg til leiligheter og kontor mm i Brenneriroa, Løten
Gnr/bnr. 17/7, 12, 17 og 113 samt deler av 310/4 og 317/4. Ny butikk i 2 etasjer, 2000 m2. Ombygging av eksisterende butikk til leiligheter og kontor mm.
Nybygg av museum på Grue
Lokalisering: Diagonalt over elva og veien fra friluftsmuseet Finnetunet. Arkitekt er: Andrea Baresi, Filip Lipinski, Juráš Lasovský og Hanna Johansson fra Tsjekkia, Italia og Sverige
Utvidelse av barneskole i Stange
Utvidelse til til 3-parallell skole.
Nybygg av hotell i Valdres
Ca 100 hotellrom.
Omregulering av forretning til bolig/næring i Gausdal
Gnr/bnr 32/35, 32/37, 32/84. Av disse eiendommene er kun 32/37 bebygd pr. i dag Kommunen ønsker å tilrettelegge for at bygningen/den nye eiendommen kan benyttes til bolig og/eller næring, herunder kontor, ved avhending av eiendommen.
Utvidelse av av kjøpesenter i Elverum
Gnr/bnr:30/234, 1028, 1246.
Utvidelse av hotell i Gausdal
Gnr/bnr: 139/17 og 210/30.
Nybygg av næring i Hunndalen
VVA er utført. Ca. 2 daa. Ca 2000 m2.
Gjenoppbygging av brannskadet bygg i Lillehammer
Storgata 81 og Elvegata 15. Gnr/bnr: 200/31, 14, 1691.
Nybygg av næringsområde i Brumunddal
Områderegulering går under navnet Brumunddal Sørvest og omfatter 700 daa.
Utvidelse av hotell i Lillehammer
Gnr/bnr: 200/80, 838, 1876, 1386, 1387, 1388, 1634. 50-60 nye hotellrom.
Nybygg av nærings- og industriområde i Kongsvinger
1 tomt gjenstår. Ca. 8 dekar. Infrastruktur ferdig.
Ny legevakt for Ringsaker Sør, Hamar, Løten og Stange i «Drengestua» på Åkershagan
Samarbeid mellom kommunene Hamar, Stange, Løten og Ringsaker sør.
Utvidelse av butikk og lager i Østre Toten
Gnr/bnr: 181/2, 6, 182/1, 29-30, 183/38, 184/15.
Nybygg av dagligvareforretning og leiligheter på Mesnali i Ringsaker
Gnr/bnr: 510/80 og 510/21. Forretning i 1 etasje.
Nybygg av kjøpesenter i Gjøvik
Gnr/bnr: 60/43 m.fl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: