Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Risør

Utvendig vedlikehold av ungdomsskole i Risør
Fra handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021. Skifte av vinduer, montere solavskjerming og etterisolere yttervegger.
Nytt SD-anlegg for kommunehuset i Risør
Fra handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021.
Skifte av brannvarslingsanlegg for aldershjem i Risør
Fra handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021.
Utvendig vedlikehold for kontorbygg i Risør kommune
Fra handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021.
Utvendig vedlikehold av barnehage i Risør
Fra handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: