Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Kristiansand

Nybygg av barneskole på Nodeland i Kristiansand
Massivtre. Skole for 400 elever.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Kristiansand
Passivhus. Massivtre. Riving av Starthallen på eget prosjekt.
Etablering av nytt sykehjem i Kristiansand
Ca 100 plasser. Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av kontor i Marvika, Kristiansand
Inntil 17. etasjer kan bygges.
Etablering av kultursenter på Rana i Kristiansand
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Nybygg av forretningsbygg, kontor, industribygning og lager i Søgne
Utvidelse og fortetting av næringsområde.
Etablering av ny kollektivterminal på Tangvall i Søgne
4 oppstillingsplasser for buss. Moped og sykkelparkering. Gnr/bnr: 72/187, 72/190, 72/18, 72/210, 72/29, 72/86 og 72/75.
Nybygg av barnehage på Justvika i Kristiansand
Barnehagebehovsplanen 2017-2027.
Nybygg av ishall i Kristiansand
Fra kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2015-2018. Langsiktigt anleggsbehov 2015-2025.
Tilbygg til barneskole i Kristiansand
Ny scene i utvidet gymsal og flytting av skolekjøkken.
Nybygg av moské i Kristiansand
Tinnheiveien 15 og 17. Gnr/bnr: 151/2169, 1879.
Utvidelse av barnehage i Kristiansand
Utvidelse med 60 stk plasser inklusiv erstatning for 18 stk plasser i rekke.
Nybygg av basishall for turn i Kristiansand
Fra kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2015-2018. Langsiktigt anleggsbehov 2015-2025. 23x20 m.
Utvidelse av barnehage i Kristiansand
Utvidelse med 80 plasser.
Nybygg av ridehall med garderobe i Kristiansand
Fra kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2015-2018. Langsiktigt anleggsbehov 2015-2025. Lokalisering er ikke bestemt. Privat drift. Start er antatt av redaksjonen.
Etablering av servicebygg og tribune for friidretts- og fotballbane ved skole på Tangvall i Kristiansand
Bygging av friidretts- og fotballbane ved skole på separat prosjekt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: