Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Arendal

Nybygg av helsehus i Arendal
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. 150 plasser.
Utvikling av His bydelssenter i Arendal
Vurderer tomten som aktuell for nytt helsehus i kommunen.
Nybygg av svømmehall og flerbrukshall i Arendal
Lokalisering er ikke fastsatt.
Nybygg av kontor, lager og industribygning i Arendal
40 mål. Infrastruktur er ferdig.
Nybygg av nærbutikk og leiligheter mm i Arendal
Gnr/bnr: 38/21, 38/249, 601/176.
Nybygg av legevakt og kommunalt øyeblikkelig hjelp bygg i Arendal
Nytt legevakt og kommunalt øyeblikkelig hjelp bygg, heretter kalt legevakt/køh. Lokalisering ved sykehuset i Arendal.
Nybygg av aktivitetssenter og hjelpemiddelsentral i Arendal
Arbeidstittel på aktivitetshuset er `Drømmenes hus`.
Nybygg av barnehage på Tromøy i Arendal
3 avd. barnehage. 70 plasser.
Skadeutbedringer/sanering av Høgedal gård, Arendal
Tidlig planlagt prosjekt. Byggestart avhenger av økonomi. Reguleringsplan er godkjent.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: