Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagte nybygg av industriprosjekter i Trøndelag fylke

Nybygg av verksted, lager og kontor på Hitra
Gnr/bnr: 17/1, 2 mfl. 80 dekar for salg.
Nyetablering av industriområde i Verdal
Ca 250 dekar. Området behøver fylles ut.
Etablering av vaskeplass m.m i Namdalseid
Etablering av vaskeanlegg for biologisk grensekontroll ved mottak av kjøretøyer og materiell. Vaskeanlegget skal væreinnendørs med 4-6 stasjoner. Kontorareal med 2-4 plasser Garderober, toaletter og spiserom for ca. 10 personer. Området har verken vann eller avløp, og det er langt til offentlig infrastruktur. Vann og avløp for anlegget må løses med eget lokalt system. Anlegget vil ikke være i daglig bruk, men brukes intensivt i de periodene det er i bruk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: