Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekter i Levanger

Nybygg av industriområde i Levanger
130 daa. 87 daa er regulert til industri.
Riving av fabrikk i Levanger
Gnr/bnr 315/97, 315/98 og 315/4, samt deler av eiendommene 315/146 og 315/4.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: