Byggenorges Forretningskilde!

Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på boliger i Rogaland fylke

Bjerkreim (0)
Bokn (0)
Eigersund (2)
Gjesdal (0)
Haugesund (1)
(1)
Karmøy (0)
Klepp (0)
Kvitsøy (0)
Lund (1)
Randaberg (0)
Sandnes (2)
Sauda (1)
Sokndal (0)
Sola (0)
Stavanger (2)
Strand (1)
Suldal (0)
Time (0)
Tysvær (0)
Utsira (0)
Ombygg til institusjonslasser i Sauda
Gjennomførelsetid: 12-18 måneder.
Rehabilitering av mannskapsforlegning i Stavanger
Fellesutlysning for: Kongelig Norske Marine Harald Haarfagre (KNMHH) og på Haakonsvern Orlogstasjon (HOS).
Ombygging/rehabilitering av boliger og naust i Haugesund
Planer om restaurering av verneverdige bygninger. Haugesunds eneste gjenværende sjøtun.
Rehabilitering av bo- og velferdssenter i Hå
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: