Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på boliger i Oslo

Påbygg- og nybygg av boliger, kontor, hotell og næring mm på Helsfyr i bydel Gamle Oslo
6-7 etasjer. Hotell i 13 etasjer, boligtårn i 24 etasjer med leiligheter (207 stk)/omsorgsboliger (41 stk).
Påbygg av boliger og næring på Nydalen i bydel Nordre Aker, Oslo
Nydalen +. Kombinasjonsbygg. Påbygg av 3 tårn. Kulturminnefaglig rådgiver; Høyer Finseth AS, ved Ellen M Devold. 18-24 byggemåneder.
Ombygg av samlingsplass i det fredede Kringkastingshuset på Marienlyst, NRK tomta
160 000-220 000 m2. 85 mål. Gnr/bnr: 46/1, 46/102, 46/107, 46/108, 46/109, 46/113, 46/116, 46/129.
Ombygging til flerbolighus i bydel Ullern, Oslo
Gnr/Bnr: 3/15, 3/321, 3/379, 3/387, 3/51, 3/543, 3/6, 3/662. 6.170 BRA boliger og 843 BRA næring.
Tilbygg av omsorgsboliger og riving av deler av eksisterende bygg, Oslo
Riving av 4 boenheter i eksisterende bygg. Tilbygg i 2-5 etasjer.
Rehabilitering av handel/kontor alt. riving av kontorbygg og nybygg av boliger i bydel Grünerløkka, Oslo
Ulike alternativer vurderes. Alternative 1: Rehabilitering av eksisterende bygg med handel og kontor. Alternative 2: Riving av eksisterende bygg ned till bunnplate og bygge nye boliger i massivtre.
Utvidelse av rekkehus i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Bertramjordet 1-74. Påbygg av en ny loftetasje med 63 stk boenheter og tilbygg av 28 stk boenheter.
Etablering av omsorgsboliger mm i bydel Nordstrand, Oslo
Gnr/bnr: 151/132, 151/170, 151/216, 151/218, 151/254, 151/331. Ekebergveien 122 (Bekkelagshjemmet) transformeres fra sykehjem til kombinasjonsbygg med mulighet for seniorsenter /dagsenter, tjenesteyting, bevertning, barnehage.
Påbygg av leiligheter i Oslo sentrum
12-14 stk leiligheter.
Rehabilitering av studentblokk i bydel Nordre Aker, Oslo
Hybelenhetene reduseres fra 126 til ca 110.
Ombygging til leiligheter i bydel Alna, Oslo
Ombygging av tidligere behandlingshjem for MS pasienter i 1 etasje av boligblokk, til 11 leiligheter.
Påbygg av utleieleiligheter i bydel Gamle Oslo
De to blokkene knyttes sammen med en gangbro i den femte etasjen, slik at alle de nye boligene blir tilgjengelige med heis. Nytt heistårn.
Om,-på,-og tilbygg til leiligheter i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Påbygg og tilbygg over 1. etasje mot sør.
Loftsutbygging i Gamle Oslo
Påbygg av 1 etasje.
Påbygg-og bruksendring av loft til leiligheter i bydel Grünerløkka, Oslo
Finnmarkgata 40-48, Monrads gate 22-26, Sars' gate 37-39 og Telavåggata 4-8.
Ombygging av leiligheter i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Ombygging av 2 leiligheter på 4 etasje. Det skal innredes loft og lages 7 boenheter med 2 plan.
Ombygging av boliger i bydel Frogner, Oslo
Bruksendring i 1 etasje fra barnehage til leilighet. Utvidelse av to leiligheter i 2 og 5 etasje.
Ombygging av leiligheter i bydel Gamle Oslo
To av leilighetene eies av Aresa Eiendom AS og to eies av Cronus Eiendom AS.
Bruksendring og oppdeling av leiligheter i bydel Frogner, Oslo
Bygget består i dag av 10 stk leiligheter. Tiltakshaver ønsker å dele opp eksisterende leiligheter i 17 enheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: