Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte boligprosjekter i Oppdal

Nybygg av fritidsleiligheter mm i Oppdal
Parkeringskjeller med ca 170 plasser.
Nybygg av fritidsboliger ved Hamna i Oppdal
70 tomter. Planområdet er på ca. 200 da og ligger ved Hamna mellom E6 og Gamle Kongeveg, ca. 6 km nordøst for Oppdal sentrum. Vann og avløp skal kobles til kommunalt nett.
Nybygg av hytter og eneboliger på Løkkja
Del av gnr/bnr. 271/8, 271/19 og 271/132.
Nybygg av boligfelt i Oppdal, trinn 2
Totalt 18 tomter. Gnr/bnr: 233/1,236/1,237/1.
Nybygg av boligfelt i Oppdal, trinn 1
Byggeklare tomter. 13 tomter gjenstår. Gnr/bnr: 233/1,236/1,237/1.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: