Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte boligprosjekter i Ålesund

Nybygg av boliger, forretning, kontor mm i Ålesund
Kostnad foreløpig ukjent. ukjent. 600-800 boliger og ca. 45000m2 blandet bebyggelse. Kan eventuelt bli en fase 2.
Nybygg av flerbolighus, forretningsbygg m.m i Ålesund
Planprogrammet er vedtatt. Prestebrygga, Stornespiren, Rådhusplassen mfl.
Nybygg av boliger, forretning, kontor mm i Ålesund
Planlegger bla. ca 100 boliger i blokker.
Nybygg av flerbolighus i Ålesund
Godkjent detaljregulering. Parkeringskjeller.
Nybygg av boliger i Hatlane
60-70 leiligheter.
Nybygg av 2-manns og 4-mannsboliger i Ellingsøy
Decra tak. Parkeringskjeller.
Nybygg av boligblokk ved badeanlegg i Brattvåg sentrum
Gnr/Bnr: 328/347, 29, 720, 222, 47, 903, 902, og 148.
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Ålesund
Prosjektet kommer ikke i gang før statens vegvesen og Ålesund kommune startet opp ombyggingen av riksvei 60. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av flerbolighus i Hatlane, trinn 4
På samme tomt skal det også bygge om eksisterende bygg til leiligheter og næring.
Ombygg til flerbolighus og ev nybygg av leiligheter i Skodje
40-60 leiligheter. 1 blokk og 2 rekkehus.
Nybygg av boligområde i Brattvåg
15-20 tomter for eneboliger, ev 2-4 mannsboliger. Godkjent detaljregulering.
Nybygg av eneboliger i Eidsvik
18 eneboliger som selges til selvbyggere. Total tomtareal 30000 kvm.
Nybygg av boliger i Ålesund
10-20 boliger. Vest siden: 7 daa.
Nybygg av kombinert leiligheter og tjenesteyting i Sjøholt sentrum
Området i sør er regulert til kombinert formål bustader/tjenesteyting. Planen åpner for lavblokk i 3 etasjer på flata nede ved Sjøholtvegen. Det skal kunne etableres kafé eller liknende tjenesteyting i deler av 1. etasje. Området i nord er regulert til boliger konsentrert. Planen åpner for bygg i 2 etasjer i form av flermannsboliger, eller småhus sammenbygd i kjeder eller rekker.
Nybygg av to- og firmannsboliger i Vatne
Forlengelse av Vatnehagen. 2 stk 4-mannsboliger og 3 stk 2-mannsboliger.
Nybygg av boligområde i Ellingsøy
Totalt ca. 55 enheter fordelt på 5-6 trinn. Tomannsboliger, eneboliger og ev leiligheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: