Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte boligprosjekter i Ålesund

Nybygg av boliger, forretning, kontor mm i Ålesund
Kostnad foreløpig ukjent. ukjent. 600-800 boliger og ca. 45000m2 blandet bebyggelse. Kan eventuelt bli en fase 2.
Nybygg av flerbolighus, forretningsbygg m.m i Ålesund
Planprogrammet er vedtatt. Prestebrygga, Stornespiren, Rådhusplassen mfl.
Nybygg av boliger, næring og bydelspark på Skutvika på Aspøya, Ålesund
136 daa. Ca 500 stk boliger. Gnr/Bnr: 200/286, 283, 469 m.fl.
Nybygg av flerbolighus i Ålesund
Godkjent detaljregulering. Parkeringskjeller.
Nybygg av boliger og næring i Ålesund
Næringsbygg med ca. 4-6 etasjer. Ca 50 stk leiligheter.
Nybygg av boliger i Hatlane
60-70 leiligheter.
Nybygg av hybler i Ålesund
Reguleringsplan for Gnr. / Bnr. 139 / 24 Fagerlivegen 4 Gnr. 139 / Bnr. 517 og Gnr. 137 / Bnr. 06 og 15 med bestemmelser
Nybygg av 2-manns og 4-mannsboliger i Ellingsøy
Decra tak. Parkeringskjeller.
Nybygg av boliger på Moa i Ålesund kommune
Gnr/Bnr: 25/312, samt del av 25/359, 25/359, 25/165 og 25/66. 35-40 boenheter. 3-5 etasjer.
Nybygg av boliger i på Steinvågneset i Ålesund
Formålet med detaljreguleringsplanen er å transformere eldre industri-/næringsbygg til hovudsakleg bustadformål.
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Ålesund
Prosjektet kommer ikke i gang før statens vegvesen og Ålesund kommune startet opp ombyggingen av riksvei 60. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av boligblokk ved badeanlegg i Brattvåg sentrum
Gnr/Bnr: 328/347, 29, 720, 222, 47, 903, 902, og 148.
Nybygg av boligfelt i Sandøy
Infrastrukturen er ferdig opparbeidet.
Nybygg av flerbolighus i Hatlane, trinn 4
På samme tomt skal det også bygge om eksisterende bygg til leiligheter og næring.
Ombygg til flerbolighus og ev nybygg av leiligheter i Skodje
40-60 leiligheter. 1 blokk og 2 rekkehus.
Om- og nybygg av boliger og forretning i Ålesund kommune
Vindgard Terrasse. Gnr/bnr: 51/234 og 235.
Nybygg av boliger i Ålesund
Gnr/bnr 6/130, 6/12 mfl.
Nybygg av boligområde i Brattvåg
15-20 tomter for eneboliger, ev 2-4 mannsboliger. Godkjent detaljregulering.
Nybygg av boliger i Ålesund
10-20 boliger. Vest siden: 7 daa.
Nybygg av firemannsboliger i Eidsvik
3 tomter, firemannsboliger.
Nybygg av kombinert leiligheter og tjenesteyting i Sjøholt sentrum
Området i sør er regulert til kombinert formål bustader/tjenesteyting. Planen åpner for lavblokk i 3 etasjer på flata nede ved Sjøholtvegen. Det skal kunne etableres kafé eller liknende tjenesteyting i deler av 1. etasje. Området i nord er regulert til boliger konsentrert. Planen åpner for bygg i 2 etasjer i form av flermannsboliger, eller småhus sammenbygd i kjeder eller rekker.
Nybygg av to- og firmannsboliger i Vatne
Forlengelse av Vatnehagen. 2 stk 4-mannsboliger og 3 stk 2-mannsboliger.
Nybygg av boligområde i Ellingsøy
Totalt ca. 55 enheter fordelt på 5-6 trinn. Tomannsboliger, eneboliger og ev leiligheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: