Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte anleggsprosjekter i Lørenskog

Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 353 i Lørenskog kommmune
3,4 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 352 i Lørenskog kommune
0,5 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Ombygg av vann og avløpsledninger i Lørenskog, fase 2
Prosjektet er delt i to faser. Byggestart fase 1 og grunnlag for BP2 er planlagt til 2021.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 353 i Lørenskog kommmune
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak på Fylkesveg 355 i Lørenskog kommune
Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: