Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte anleggsprosjekter i Levanger

Etablering av infrastruktur Levanger havn, trinn 2 m.fl.
Totalkostnad for hele infrastr. er ca 100-200 mill. kr.
Ny gang og sykkelveg på Fv 72 Valstadmoen-Lysthaugen i Levanger
Fra handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2020. 3400m.
Ny gang og sykkelveg på Fv 72 Melbygraven-Finnmyra i Levanger
Fra handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2020. 2500m.
Ny gang og sykkelveg på Fv 169 Åkerhus-Trones i Levanger
Fra handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2020. 2000m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: