Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte anleggsprosjekter i Trøndelag fylke

Flatanger (3)
Frosta (0)
Frøya (5)
Grong (3)
Heim (3)
Hitra (0)
Holtålen (0)
Inderøy (8)
Leka (2)
Levanger (8)
Lierne (0)
Malvik (6)
Melhus (7)
Meråker (2)
Namsos (6)
Oppdal (18)
Orkland (10)
Osen (1)
Overhalla (0)
Rennebu (4)
Rindal (2)
Røros (1)
Selbu (4)
Skaun (1)
Steinkjer (10)
Stjørdal (8)
Trondheim (75)
Tydal (2)
Verdal (21)
Åfjord (2)
Ørland (10)
Nordlandsbanen, ombygging jernbane Stjørdal-Åsen med Forbordsfjellet tunnel
Elektrifisering og noe utbedring av eksisterende jernbanebane. Stjørdal og Levanger kommuner.
Spenningsoppgradering av sentralnett, Klæbu
Ekisterande ledning er 133 km lang. Oppgradering av transformatorstasjoner i Klæbu, Orkdal, Viklandet og Aura. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Nybygg av tunnel Sluppen-Stavne på Byåsen, Trondheim
Byåstunnelen skal munne ut ved den nye brua ved Sluppen. 2km. Miljøpakke Trondheim.
Nybygg av vei og Gate på Nærøy
Inngår i langsiktig plan om ferjefri kystvei.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
4,718 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Nybygg av vindkraftverk i Selbu
Inntil 75 vindturbiner med en moninell effekt på mellom 2 og 5 MW per turbin. Total installert effekt vil være inntil 200 MW.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 1.328 meter sykkelvei / 1.430 meter fortau / 230 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 2.343 meter sykkelvei med fortau / 483 meter sykkelgate. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 2.860 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 3.890/4.718 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Nybygg av vindmøllepark ved Flatanger/Namdalseid
NVE sier ja til bygging. Konsesjonen gir mulighet til å bygge ut 115 MW fordelt på ca. 40 vindmøller.
Etablering av regionalt avfallsanlegg på Spillum, Namsos
¤ Forprosjektet og konkurransegrunnlaget skal omfatte tilstrekkelig dokumenter til at en totalentreprenør skal kunne gi tilbud på et «nøkkelferdig» bygg/anlegg inklusive fundamentering. • Det vil si at grunnundersøkelser og geoteknisk avklaring skal være unnagjort, slik at totalentreprenør kan gi fast pris også på fundamentering uten risiko for byggherren. • Prosjektet skal være et «Grønt prosjekt», for å få støtte i kommunalbanken. Det skal legges særlig vekt på å miljø, energiforbruk, CO2-avtrykk og innovative løsninger. • Driftslokalene får hard fysisk påkjenning og skal prosjekteres slik at de tåler «røff» bruk uten vesentlige vedlikeholdskostnader. Det skal prosjekteres vedlikeholdsfrie, men også mest mulig miljøvennlige, materialer med lang levetid (mest mulig gjenvunnet byggematerialer). • Det skal avsettes parkeringsareal for cirka 70 ansatte + gjesteplasser. Det skal være mulighet for elbillading for egne kjøretøy. Trafikken på området vil bestå av personbiler, vogntog og egne maskiner.
Elektrodriftkontrakt for riks- og europaveger 9451 i Trøndelag 2022-2026
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger samt enkelte fylkesveger, med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Trøndelag
Omlegging av Rv 3 Korsan-Gullikstad i Rennebu
Fra NTP, med planlagt utførelse 2018-2023.
Etablering av infrastruktur Levanger havn, trinn 2 m.fl.
Totalkostnad for hele infrastr. er ca 100-200 mill. kr.
Nytt bolig og rekreasjonsområde i Trondheim
Forslaget til områdeplan for Tempe/ Sluppen/ Sorgenfri er Valøyaområdet i foreslått omdisponert til bolig og offentlig friområde/idrettslig aktivitet.
Ny bru på Fylkesveg 65 i Rindal
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Drift- og vedlikehold av fylkesveier i Trøndelag, 2021-2025
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner, i Verdal, Inderøy, Steinkjer, Snåsa, Grong, Namsskogan, Grane og Hattfjelldal kommuner.
Utbedring av fortau Langs Gammel-lina fra Bekkvegen i Trondheim
Fortauet langs Gammel-lina fra Bekkvegen til Gammel-lina 38 skal utbedres og bli bredere. Den aktuelle strekningen er i overkant av 600 meter lang. ,Det kommer en opphøyd overgang ved kryss mot Selsbakkvegen.
Ny gang og sykkelveg på Fv 72 Valstadmoen-Lysthaugen i Levanger
Fra handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2020. 3400m.
Ny tilleggskai ved Fv 682 Hennset i Halsa
I investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Nybygg av kraftverk i Meråker
Konsesjon er gitt. 10,5 GWh.
Ny gang og sykkelveg på Fv 72 Melbygraven-Finnmyra i Levanger
Fra handlingsplan for trafikksikkerhet 2016-2020. 2500m.
Etablering av parkeringsplass i Trondheim
Fra forslag til handlings- og økonomiplan 2019-2022.
Utbedring av bru på Fv 65 i Rindal
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Fv 812 Byåsvegen i Trondheim, utbedringsarbeider
I transportplan Sør-Trøndelag 2014-23. 12,5 km.
Fv 950 Trondheim-Stjørdal, utbedring
I transportplan Sør-Trøndelag 2014-23. 23,3 km.
Fv 865 Tyholtringen i Trondheim, utbedringsarbeider
I transportplan Sør-Trøndelag 2014-23. 3,4 km
Fv 65 Orkanger-Møre grense, utbedringsarbeider
I transportplan Sør-Trøndelag 2014-23. 33,2 km.
Fv 864 Singsakerringen i Trondheim, utbedringsarbeider
I transportplan Sør-Trøndelag 2014-23. 4 km
Fv 868 Håkon den 7 gt i Trondheim, utbedringsarbeider
I transportplan Sør-Trøndelag 2014-23. 4,9 km.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: