Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte anleggsprosjekter i Sogn og Fjordane fylke

Askvoll (9)
Aurland (14)
Balestrand (17)
Bremanger (23)
Eid (13)
Fjaler (8)
Flora (21)
Førde (7)
Gaular (5)
Gloppen (19)
Gulen (19)
Hyllestad (2)
Høyanger (32)
Jølster (6)
Lærdal (11)
Leikanger (3)
Luster (35)
Naustdal (11)
Selje (3)
Sogndal (18)
Solund (3)
Stryn (28)
Vik (8)
Vågsøy (15)
Årdal (11)
Nybygg av 420 kV-ledning i Sogndal
60 kilometer med nye ledninger. Den nye ledningen vil bygges parallelt med den gamle ledningen, og den gamle blir revet når ny ledning er ferdig. I og med at det blir bygget en ny transformatorstasjon i Sogndal, vil den nye ledningen gå dit og ikke til Fardal stasjon. 46 km ledning. 6-7 km ledning mellom Hove-Fardal bygges om.
Ny tunnel på Rv 5 Stølsnestunnelen-Kleivatunnelen i Jølster
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5c. Skredtype tørrsnø, stein, bløtsnø/sørpeskred. 1840m.
Nybygg av kraftverk i Fjell i Årdal
63,02 GWh. Kraftverket skal ligge 300 m inn i fjellet.
Utbedring av Fylkesveg 611 Sæle-Engebø i Naustdal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utbedring av vei, Vadheim-Dragsvik
På marginalliste over uprioriterte prosjekt. Ikke prioritert de nærmeste årene i NTP.
Oppgradering av Ospelitunnelen på Rv 15 i Stryn
2549m. Omfang av utbedring må vurderes i lys av hvilket konsept som velges ved sluttbehadling av KVU/KS1 for Fv 15 Strynefjellet.
Oppgradering av Grasdalstunnelen på Rv 15 i Stryn
3720m. Omfang av utbedring må vurderes i lys av hvilket konsept som velges ved sluttbehadling av KVU/KS1 for Fv 15 Strynefjellet.
Oppgradering av Oppljostunnelen på Rv 15 i Skjåk/Stryn
4600m. Omfang av utbedring må vurderes i lys av hvilket konsept som velges ved sluttbehadling av KVU/KS1 for Fv 15 Strynefjellet.
Utdyping og merking av farled, innseiling til Florø
Utdyping med 4 meter slik at den blir 20 meter dyp i 120 meters bredde.
Ny tunnel på Fv 615 Hopshammrane i Gloppen
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype is, tørrsnø, stein. 500m. Kostnad er ikke beregnet.
Utbedring av Fylkesveg 57 Dale-Storehaug i Fjaler
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utbedring av vei, Midttun - Åbøle
Nye fylkesveier i Sogn og Fjordane fra 1/1-10.
Ny bru på Fv 7 Gygregjølet i Gulen
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, bløtsnø/sørpeskred. 100m.
Nybygg av vannkraftverk i Lærdal kommune
Konsesjon er gitt av NVE.
Nybygg av havn/kai i Lærdal
Cruisekai, tømmerkai og container- eller godskai.
Utbedring av vei, Haugen - Myrvold
Forsterking, drenering, møtesplasser.
Utbedring av Fv 301 Farnes-Hjelle i Årdal
Utvide grøft for å ta imot is- og steinnedfall mm.
Utbedring av rv 609, Askvoll-Førde
Prosjektet ligger på marginalliste over uprioriterte prosjekt. Ikke prioritert de nærmeste årene.
Nybygg av Litlevatnet kraftverk i Flora kommune
Produksjon 18,60 GWh. Konsesjonssøknad er godkjent.
Ny bru på Fv 611 Vevring i Naustdal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utbedring av Fv 621 Måløy-Vågsvåg i Vågsøy
Møteplasser, drenering, overbyghing, trafikksikkerhetstiltak.
Ny infrastruktur for boliger i Skjolden
2 tomter for eneboliger og 2 tomter for leiligheter.
Utvidelse av golfbane i Vassenden
Ønsket utvidet fra 9- til 18 hulls bane.
Skredvoll på Fv 724 Sandnesfonna i Stryn
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 600m.
Utbedring av møteplasser i tunnel, Fv 92 Bjordal-Varmråk i Høyanger
Tetting av vannlekasjer, asfalt, utbedring avovergang ved vegtunnel mm.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: