Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte anleggsprosjekter i Karmøy

Nettforsterkning på Haugalandet, ut til Karmøy.
Flere alternative utgangspunk for kraftledningstraseene mot Håvik på Karmøy vurderes: -Blåfalli koblingsstasjon inst i Matrefjorden i Kvinnherad kommune. -Sauda transformatorstasjon i Sauda kommune. KVU er utført.
Nybygg av sykkelvei, fortau og VA-anlegg i Moksheim
Utføres etter strekningen Norheim-Moksheim.
Utbedring av gangfelt og kryss ved skole i Karmøy
Kopervik skole intensivopplysning, opphøyd gangfelt og utbedring av kryss

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: