Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte anleggsprosjekter i Vefsn

Flytting av ferjekai på Fylkesveg 7272 i Vefsnfjorden
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Fornying av VA-ledninger langs Bausteinbergan i Mosjøen
Veivedlikehold i samband med VA-anlegget.
Fornying av VA-ledninger langs deler av Lundvegen i Mosjøen
Veivedlikehold i samband med VA-anlegget.
Fornying av VA-ledninger langs Elvegata i Mosjøen
Veivedlikehold i samband med VA-anlegget.
Fornying av VA-ledninger langs Halsbekkvegen i Mosjøen
Veivedlikehold i samband med VA-anlegget.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: