Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte anleggsprosjekter i Nordland fylke

Alstahaug (5)
Andøy (3)
Beiarn (1)
Bindal (2)
Bodø (23)
Brønnøy (4)
(1)
Dønna (0)
Evenes (0)
Fauske (5)
Flakstad (5)
Grane (1)
Hadsel (7)
Hamarøy (9)
Hemnes (2)
Herøy (6)
Leirfjord (0)
Lurøy (2)
Lødingen (2)
Meløy (6)
Moskenes (1)
Narvik (6)
Nesna (1)
Rana (10)
Rødøy (0)
Røst (1)
Saltdal (2)
Sortland (8)
Steigen (1)
Sømna (2)
Sørfold (0)
Træna (2)
Værøy (2)
Vefsn (10)
Vega (1)
Vevelstad (0)
Vågan (1)
Øksnes (0)
Utdyping av fiskerihavn, Andenes
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Overbygg og fangvoll på Fylkesveg 822 Fiskfjord i Sortland
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor middels. 2003m.
Rassikringstiltak på Fylkesveg 17 i Meløy
Skredsikringsbehov høy. 1097m. Bred grøft og permanent hylle i bergskjæring.
Rassikringstiltak ved Valbergura på Fylkesveg 815 i Vestvågøy
Rasoverbygg og fanggrøft. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor lav. 250m.
Utdyping av fiskerihavn, Laukvik i Vågan
Tiltak i fiskerihavner. Forslag for perioden 2018-2023.
Utbedring av vei, Mortenstrand-Bogøy i Steigen
Veiutbedring ved Cermaqs lakslakteri i Steigen.
Utbedring av tursti mm ved nasjonal turistveg Helgelandskysten, Brønnøy
Det nasjonale attraksjonspunktet Torghatten planlegges oppgradert, eventuelt som to separate anlegg. En byggentreprise som omfatter toalett og servicefunksjoner, samt opparbeidelse av parkeringsplass med toalett og servicefunksjoner og et landskapstiltak med oppgradering av stier til og gjennom hullet i Torghatten.
Nybygg av gang-og sykkelvei ved Fv. 822 på Innlandet i Hadsel
Ca 8 km. Fra Innlandet skole og 4 km nordover og sørover.
Skredsikring på E6 Ågflåget
I Handlingsplan 2018-2023 med planlagt utført i 2023.
Breddeutvidelse på Fv 18 Leinebygda i Herøy
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Utbedring av Fylkesveg 7410/439 Tonnes i Lurøy
Mindre punktvise utbedringer som møteplasser, grøfting, siktforbedring, nytt rekkverk, forsterkning og asfaltering.
Nybygg av kraftverk i Bindal kommune
Byggestart er avhengig av linjetilknytning. Byggekostnad er antatt av redaksjonen.
Utbedring av VVA-anlegg på Stokmarknes
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Utskifting av ca 350 m hovedledningsnett (vann, overvann og spillvann). Bygging av fortau langs veiene, ca 450m.
Etablering av fangdam og utskiftning av veg og snøskjerm på E10 i Lødingen
Skredfaktorkategori middels. 531m lengde. Skredtype, snø, sørpe, stein.
Nybygg av VVA-anlegg ved Havnegata i Sortland
VVA Havnegata nytt VVA-anlegg Kulturfabrikken til Kystvakta.
Nybygg av kraftverk på i Fauske
Gitt konsesjon. 7,30 GWh.
Nybygg av 66 kV ledning og transformatorstasjon på Bognes i Hamarøy
Ny 66 kV kraftledning på om lag 16 km mellom Ulvsvåg og Bognes i Hamarøy kommune. Utvidelse av Ulvsvåg transformatorstasjon med et nytt 66 kV bryterfelt samt bygge ny transformatorstasjon i Bognes. Ny Bognes transformatorstasjon vil ha en grunnflate på om lag 100 kvadratmeter og vil bestå av én transformator med ytelse 20 MVA og omsetning 66/22 kV, ett 66 kV bryterfelt samt nødvendig høyspenningsanlegg og kontrollanlegg.
Opprusting av vei mellom Rønvikkrysset og Mælen i Bodø, Bypakke Bodø
Ruste opp Nordstrandveien mellom Rønvikkrysset og Mælen med 2-sidig fortau og sykkelvei på sørsiden.
Flytting av ferjekai på Fylkesveg 7272 i Vefsnfjorden
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Terrengtiltak, tørrmur, nett og bolt på Fylkesveg 7656 i Bø
Skredsikringsbehov middles. 550m lengde.
Ombygging av kryss til rundkjøring Fv 834 x Løpsmark (Bypakke Bodø)
På liste over ikke prioriterte TS-prosjekt.
Sanering av vann- og avløpsledninger i Stamsund
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Etablering av fangdam og kulvert på Fylkesveg 7570 i Narvik
Skredsikringsbehov middles. 106m lengde.
Utlagt veg kombinert med lav fangvoll på E6 i Rana
Høy skredfaktor. 290m lengde. Skredtype, stein.
Sammenkobling av hovedvannledning mellom Grønnåsen og Stormyra i Bodø
I 2018 og 2019 er det avsatt midler for sammenkobling av hovedvannledning mellom Grønnåsen og Stormyra, for avlasting av dagens forsyning over Rønvikjordene.
Ombygging av kryss Fv 834 x Skivika (Bypakke Bodø)
På liste over ikke prioriterte TS-prosjekt.
Rensk, bolt og nett på Fylkesveg 830 i Fauske
Skredsikringsbehov middels. 450m lengde.
Ny drenering på sykehjem ved Stokmarknes i Hadsel
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Utbedring av Prærien (Bypakke Bodø)
Vegen muliggjør fjerning av utkjøringer til Olav V gt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: