Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte anleggsprosjekter i Sula

Nybygg av gondolbane og restaurant i Langevåg
Taubane. Fra Devoldfabrikken til Rundehornet.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 61 Mauseid i Sula, gangbru
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: