Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte anleggsprosjekter i Møre og Romsdal fylke

Aukra (5)
Aure (6)
Averøy (5)
Fjord (9)
Giske (5)
Gjemnes (7)
Hareid (6)
Herøy (11)
Hustadvika (11)
Molde (23)
Rauma (15)
Sande (5)
Smøla (3)
Stranda (16)
Sula (2)
Sunndal (5)
Surnadal (5)
Sykkylven (3)
Tingvoll (2)
Ulstein (6)
Vanylven (7)
Vestnes (2)
Volda (20)
Ålesund (40)
Ørsta (11)
Nybygg av 420 kV kraftledning mellom Trollheim - Viklandet
Det skal bygges ny 420 kV kraftledning mellom Trollheim og Viklandet i Surnadal og Sunndal kommuner i Møre og Romsdal. Ledningen blir ca. 47.5 km lang. Det skal bygges ca. 44 km nytt. Ledningen bør være i drift i løpet av 2018 for å møte fremdriftsplanene for vindkraft i Snillfjord.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 60 Blindheimshallen-Hatlehol i Ålesund, kryssombygging
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Nybygg av vei Fv Grodås-Møre grense i Hornindal
På marginalliste for store investeringsprosjekt.
Tilknytningsv, Tomrefjord-Solnørdalen-Digernes-Breivika
Tilknytningsveger nord til Romsdalsfjorden.
Tilknytningsv, tomrefjord-Stette-Digernes-Breivika
Tilknytningsveger nord til Romsdalsfjorden.
Tilknytningsveg, julsundet-aureosen-frænaeidet-bergsøya
Tilknytningsveger nord til Romsdalsfjorden.
Ny tunnel på Fv 63 Oppskredfonna tunnel sør i Stranda
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,8 (høy). 1,4-1,5 km tunnel.
Utdyping av fiskerihavn, gjersvika i Sande
Investeringsbudsjett 2014-2019.
Ny bru på Fylkesveg 61 i Ulstein
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Opprydding av forurenset havn i Ålesund
Samarbeidsprosjekt mellom kommunen og Kystverket.
Utdyping av fiskerihavn, Fosnavåg i Herøy
Tiltak i fiskerihavner. 30000 m2 og djup på 8,3 meter.
Utbedring av E39 Kviltorp-Lergrovik i Molde
Bypakke Molde. Ligger ved E39.
Nybygg av va-ledning i Kristiansund
Fra handlingsplan 2016-2019.
Drift- og vedlikehold av fylkesveier 2020-05 Giske
Gjelder for Ålesund, Sula, Giske og Vestnes kommune. Totalverdi 240.000.000:-.
Drift- og vedlikehold av fylkesveier 2020-05 Sula
Gjelder for Ålesund, Sula, Giske og Vestnes kommune. Totalverdi 240.000.000:-.
Drift- og vedlikehold av fylkesveier 2020-05 Vestnes
Gjelder for Ålesund, Sula, Giske og Vestnes kommune. Totalverdi 240.000.000:-.
Drift- og vedlikehold av fylkesveier 2020-05 Ålesund
Gjelder for Ålesund, Sula, Giske og Vestnes kommune. Totalverdi 240.000.000:-.
Nybygg av infrastruktur til industri i Harøysund
Industritomter for tung industri. Bygges ut i samråd med aktører på Vestvika industriområde.
Utdyping av fiskerihavn, rindarøy i Aukra
Investeringsbudsjett 2014-2019.
Drift- og vedlikehold av fylkesveier 2020-06 Indre Sunnmøre
Gjelder for Ålesund, Fjord, Sykkylven, Stranda, Ørsta og Volda kommune. Totalverdi 350.000.000:-.
Utretting av veg og opparbeidelse av gs-veg på Fv 661 i Skodje
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 64 Åndalsnes x E136 til sentrum i Rauma
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Ny bru på Fylkesveg 191 i Nesset
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Utbedring av bru på Fylkesveg 64 i Eide
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Utbedring av bru på Fylkesveg 64 i Molde
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Utbedring av bru på Fv 658 i Giske
Stor kloridbelastning. Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Utdyping av fiskerihavn, Roald i Giske
Tiltak i fiskerihavner. Planlagt for perioden 2018-2023.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 656 Valle i Skodje, gang- og sykkelveg
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, men planlagt utførelse etter 2023.
Utbedring av bru på Fylkesveg 61 i Vanylven
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Utdyping av farled, Vaulane i Herøy
Fra forslag til NTP 2014-2023. Planlagt i perioden 2018-2023.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 62 Sunndalsøra-Håsenkrysset i Sunndal, kryss til rundkjøring
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 60 Emblemsvåg i Ålesund, kryssombygging
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Utbedring av bru på Fylkesveg 669 i Smøla
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Utbedring av landområde ved Fv 61 Årvik fergekai i Sande
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Utbedring av Finnøy bru
Om reparasjon/forsterking ikke er mulig, må ny bru bygges.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 659 Hagen i Haram, gangvegundergang og gs-veg
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Nybygg av kraftverk i Volda
Konsesjon er gitt. 3,90 GWh. Antatt byggestart og kostnad.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 61 Hasundkrysset (Dimma) i Ulstein
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 60 Aure bru i Sykkylven, rundkjøring
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 60 Ringstad skule i Stranda, Forgjengerundergang
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Tettstedstiltak på Fv 64 Bruhagen i Averøy
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Utbedring av bru på Fylkesveg 680 i Aure
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Miljølokk på E136 Volsdalen i Ålesund
Bypakke Ålesund, fase 1.
Utdyping av farled, Ringholmen i Aure
Fra forslag til NTP 2014-2023. Planlagt utført i perioden 2018-2023.
Oppgradering av Rv 70 Eikremtunnelen i Tingvoll
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1010m.
Oppgradering av Fv 653 Helgehorntunnelen i Ørsta
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1160m.
Oppgradering av E39 Fyrdsbergtunnelen i Volda
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1182m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: