Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte anleggsprosjekter i Rakkestad

TS-tiltak/undergang på Rv 22 Bergenhuskrysset i Rakkestad
150m. I handlingsprogram 2018-2023, med oppstart i 2023.
Nybygg av bru på Fylkesveg 1218 i Rakkestad, Gjøby bru
I handlingsprogram for fylkesveger 2020-2023.
Drifts- og vedlikehold på fylkesveger i Østfold Øst 2021-2026
Felles kontrakt for Halden, Aremark, Marker, Rakkestad og Aurskog - Høland kommuner. Opsjon på å forlenge kontrakten med 12 mnd. fra 2026-09-01 til 2027-08-31.
Utbedring av vann-og avløpsledninger ved industriområde i Rakkestad
Utbedring av gamle betongledninger og gammel vannledning.
Utbedring av vann-og avløpsledninger i Rakkestad
Utbedring av gammel vannledning og sanering av felles avløpsledning.
Nylegging av vann-og avløpsledninger på Prestegårdsskogen i Rakkestad
Ny vannledning fra Skoleveien, Florasvingen for å sikre vannforsyning til Ravineveien/Prestegårdsskogen.
Sanering av vann-og avløpsledninger på Fladstad i Rakkestad
Sanering av et mindre område på industriområdet hvor det er felles avløpsledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: