Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte anleggsprosjekter i Hol

Omlegging av veg på Rv 7 Hallsteindalstølen i Hol
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor lav.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: