Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte anleggsprosjekter i Masfjorden

Overbygg på E39 Steinreset i Masfjorden
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Driftskontrakt for riks- og europaveger i Bergen 2021-2026, 9304
Gjelder veger E39, E16, Rv555 og Rv580. Utstrekn. i km - ca. 310. Tillegg gs-veg - ca. 68.
Terrengtiltak på E39 Seterlia i Masfjorden
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Rassikringstiltak på Fv 5446 i Masfjorden
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Fanggjerder.
Rassikring på Fv 5442 Stordalsvegen I i Masfjorden
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, tørrsnø, stein. 200m. Rensk, bolting, sikringsnett.
Rassikring på Fv 5442 Stordalsvegen II i Masfjorden
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, tørrsnø, stein. 200m. Rensk, bolting, sikringsnett.
Rensk og bolt på Fv 571 Styggjargjelet i Masfjorden
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 310m.
Rassikring på Fv 5442 Fossen i Masfjorden
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 100m. Rensk, bolting, sikringsnett.
Rassikring på E39 Matre i Masfjorden
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 20m.
Rassikringstiltak på E39 i Masfjorden
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Rensk, bolting og sikringsnett.
Portal på E39 Masfjordtunnelen sør i Masfjord
Byggetips. Lavt prioritert skredpunkt på riksveg. 20m. Skredtype tørrsnø. Kostnad er ikke beregnet.
Terrengtiltak på E39 Seterlia i Masfjorden
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. % Rensk, bolting og sikringsnett.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: