Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte anleggsprosjekter i Vinje

Opprusting av Fv 38 Åmot-Dalen
Prosjekt fra handlingsplan 2015-2018. Uprioritert prosjekt. Generell, lettere opprusting. 2 av ca 20 km med tyngre oppgradering.
Rassikring på E134 Gautesvik i Vinje
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype sørpe. Skredfaktor middels.
Oppgradering av Fylkesveg 3410 i Vinje
Forsterkning og asfalt.
Rassikring på Rv 9 Hjalmarnuten i Vinje
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype snø, stein, is. Skredfaktor middels.
Nett, rensk, bolt, rasgjerde på Rv 9 Haukelia i Vinje
Skredsikringsbehov for Region sør 2018-2029. Skredtype snø,stein. Skredfaktor høy.
Utbedring på Fv 801 Ofte-Austbø i Vinje
I Areal- og Transportplan for Telemark 2019-2022.
Omlegging av veg på Rv 9 Hjalmamuten i Vinje
På prioriteringsliste for rassikring 2014-2023. Skredtype is, snø, steinsprang. Prioriteringstall 2,36.
Kolonneoppstillingsplass på E134 Vågsli inkl toalett
Det skal bygges oppstillingsplass til bruk ved kolonnekjøring på E134 over Haukelifjell. Plassen skal bygges 1 km vest for Tyrvelid i Vinje kommune. Plassen er ca. 500m lang, 9,5m bred pluss skulder, den skal være belyst, ha toalettanlegg og vendehammer for brøytebil. Det skal i tillegg bygges trafikkstyringssystemer som variable skilt, informasjonstavler, galger og bommer til bruk under kolonnekjøring. Det er ca. 52 000 fm3 sprenging.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: