Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte anleggsprosjekter i Tokke

Nybygg av kraftverk i Lårdal
300 m adkomstvei. 1340 m vannvei i grøft. Årlig produksjon på 8,70GWh.
Nybygg av kraftverk i Tokke
Effekt 810 kW. Produksjon 4,16 GWh.
Oppgradering av Fylkesveg 3342 i Midt Telemark
Forsterkning (grusveg) og asfalt
Oppgradering av Fylkesveg 38 i Tokke
Forsterkning og asfalt
Forsterkning av bru langs Fv. 3408 i Vestfold og Telemark fylkeskommune
Forsterkning av fire bruer, samt overflatebehandling av stål på alle fire bruer. Det skal utføres betongreparasjoner på alle fire bruer. På Ljostad bru skal det i tillegg settes opp nytt rekkverk og nye kantdragere. Anleggsområdets beliggenhet: Fossing; bru nr 08-0521 på FV3362 S1D1 m8191. Fosstveit; bru nr 08-0533 på FV3374 S3D1 m555. Ljostad; bru nr 08-0308 på FV3408 S1D1 m7288. Nørsterud; bru nr 08-0449 på FV3400 S2D1 m5152.
Etablering av geofonanlegg/skredvarslingsanlegg langs Fylkesveg 3408 ved Byrte i Tokke
Etablering av nytt geofonanlegg til erstatning for eksisterende varslingsanlegg som er utrangert. Skredvarslingsanlegg for deteksjon og automatisk vegstenging ved snøskred på fv. 3408 Heggtveitrøti.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: