Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte anleggsprosjekter i Skien

Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Vestfoldbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Nybygg av turveg langs elva mellom Porsgrunn og Skien, Bypakke Grenland
Dette er ett samarbeidsprosjekt mellom Telemark fylkeskommune, Skien kommune, Porsgrunn kommune, Siljan kommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen.
Nybygg av bru i Skien, Bypakke Grenland
Kommunalt prosjekt. Del av Bypakke Grenland.
Nybygg av gang- og sykkelløsning, samt adkomst til bussholdeplass lang Fylkesveg 357 i Skien, Bypakke Grenland
Gang- og sykkelløsning på strekningen fra gs-forbindelsen med Grøtsundvegen på Kampekastet og nordvestover til krysset med Grøtsundvegen.
Nybygg av gang- og sykkelveg fra krysset Petersborgvegen til krysset Venstøpbakken i Skien
Gang- og sykkelveg langs Hoppestadvegen fra krysset Petersborgvegen til krysset Venstøpbakken.
Sandblåsing og maling av Tjerndalen viadukt
Sandblåsing og maling. (157,20 km).
Nybygg av gang- og sykkelvei i Skien, Bypakke Grenland
Kommunalt prosjekt. Del av Bypakke Grenland. Etablering av en sammenhengende gang- og sykkelvei rundt Bryggevannet. Deltiltak; Bru over Damfossen, Smieøya, Mølla, Laksetrappa, Bryggeparken, Klosterhavna, promenade Klosterøya øst.
Drift- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg i Vestfold og Telemark fylke, 2021-2023
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger, med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner Vestfold og Telemark fylke i henhold til objektlister gitt i kap. D2-V og D2-S20.
Ny bru over Falkumelva i Skien, Bypakke Grenland
Bru fra Gulset over til Falkum og Mæla. Brua skal knytte seg til eksisterende vegnett på begge sider av Falkumelva.
Fortau og gs-veg i Torggata i Skien
Del av Bypakke Grenland.
TS-tiltak på Fv 357 Skottfossvegen i Skien
Fartsdempende tiltak og bedre tilrettelegging for myke trafikanter i "sentrum" og fram til Kanalbrua.
Utbedring av Fv 31 Luksefjellvegen i Gjerpen i Skien
Vurdering av tiltak for at myke trafikanter kan krysse fylkesvegen ved Sommerfryd.
Rammeavtale for Reparasjon, vedlikehold og tilhørende tjenester tilknyttet veier og annet utstyr i Vestfold og Telemark fylkeskommune
Varighet av kontrakten 01.09.2021 / Slutt: 31.08.2026 - Vedlikehold av hovedveier - Veiarbeid - Reparasjon av veier - Bygge- og anleggsarbeid i forbindelse med Brusteinlegning og asfaltering - Oppsetting av gjerde og rekkverk, installasjon av sikkerhetsutstyr - Renholds- og feiingstjenester for gater - Snørydding og brøyting - Isrydding - Tjenester i forbindelse med Fjerning av graffiti

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: