Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte anleggsprosjekter i Siljan

Etablering av nytt skytesenter i Siljan
Tidligere Siljan alpinsenter. Tre leirduebaner skal det tilrettelegges for, i tillegg en skeetbane i form av et kompakt anlegg og et innendørsanlegg (100m innebygd riflebane og en 25m innebygd riflebane/skytekino).
Nett, rensk, bolt på Fv 215 Lakssjø i Siljan
Region sør. Steinsprang, is.
Trafikksikkerhetstiltak, Gang- og sykkelveg/fortau langs Fylkesveg 32 i Siljan
Etablering av gang- og sykkelveg eller fortau på en strekning på Holtesletta.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: