Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte anleggsprosjekter i Seljord

Kurveutbedring og TS-tiltak på E134 Århus-Seljord
Det skal bygges ny E134 i ca. 600m lengde samt utbedring og tilpassing til eksisterende E134 i begge ender, total lengde ca 1150m. Eksisterende E134 skal bygges om til gang/sykkelveg og lokalveg. Gang/sykkelveg skal kobles til eksisterende gang/sykkelveg i sør. Det skal også bygges noe privat vei og traktorveier.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: