Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte anleggsprosjekter i Nome

Ny/omlegging av Fv 359 Kaste-Stoadalen, Ulefoss-Lunde
Lengde ca 3km. Brulengde: 255 meter
Opprydding og deponering av radioaktivt avfall fra Søve gruver i Nome
Kontrakten omfatter: Utgraving av masser fra dagens åpne deponi,. Transport til godkjent deponi. Kondisjonering og varig deponering av massene i godkjent deponi. Tilbakeføring av området etter utgraving.
Etablering av ny portal langs Fylkesveg 3320 i Nome
Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Is.
Oppgradering av vannledninger i Nome
Avsatt 10 mill. kr til VA-anlegg i 2022.
Oppgradering av vannledninger i Nome, fase 2
Avsatt 10 mill. kr til VA-anlegg i 2022.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: