Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte anleggsprosjekter i Midt-Telemark

Utbedring på Fylkesveg 359 Kleppe bru-Bø i Midt Telemark
Stabilisering av bærelag og asfalt.
Separering av spillvanns- og overvannsledning i Notodden kommune
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2017-2020. Ca 600 m.
Oppgradering av Fylkesveg 3330 i Midt Telemark
Stabilisering av bærelag og asfalt
Utvidelse av pukkverk i Midt-Telemark
Utvidelsen vil være på ca. 93. daa.
Sandblåsing og maling av bru over Sagelva
Sandblåsing og maling. (km 167,00)

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: