Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte anleggsprosjekter i Larvik

Ny gang- og sykkelveg ved Rv. 40 Yttersøveien-Gjærdal i Larvik
2 km. I forslag til handlingsprogram 2018-2023 med utførelse i 2020-2021.
Ny tunnel og omlegging av vei på Fylkesveg 213 Kveldsvika i Larvik
Prosjektet ligger i prioriteringskategori middels på listen over rassikringsprosjekt. Steinsprang, is.
Etablering av infrastruktur for boliger i Larvik
Gnr/Bnr: 2096/1, 6, 8, 11, 2097/3.
Oppgradering av Fylkesveg 3020 i Larvik
Stabilisering av bærelag og asfalt
Utvidelse av kirkegård på Kvelde i Larvik
Gnr/Bnr: 2090/1, 2090/3, 2090/28, 2090/69 m.fl.
Utvidelse av pukkverk i Larvik
Antatt start og kostnad av redaksjonen. Utvides sammen med Grinda pukkverk. Planområdet er totalt ca. 847 daa .

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: