Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte anleggsprosjekter i Kragerø

Etablering av infrastruktur for rekkehus, leiligheter, hytter mm i Kragerø vest
Infrastruktur for ca 500 boenheter/150 bygges på kustøyerne (3 stk øyer).
Reservevannforsyning i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Oppgradering av Fylkesveg 3374 i Kragerø
Stabilisering av bærelag og asfalt
Dimensjonsøkning av vannledning på Øya i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Etablering av fortau i Rørviklia, Kragerø
Fra økonomiplan 2018-2021.
Etablering av turvei i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Oppgradering av parkeringsplasser i Kragerø sentrum
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Ombygging av gangvei i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2020-2023.
Opprusting av mur ved kirkegård i Skåtøy
Fra økonomiplan 2018-2021. Opprustning av kirkegårdsmur.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: