Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte anleggsprosjekter i Holmestrand

Nybygg av næringsbygg med tilhørende anlegg i Sando
Bryggeanlegg på 470 breddmeter og ca. 120-130 båtplasser.
Ny fylkesvegtrasé Fylkesveg 3240 Holmestrand sentrum
680m. Skal gå fra krysset Rådhusgaten x Jernbanegaten (gamle politistasjon) og følger Jernbanegaten / eksisterende jernbane fram til krysset Bilet x Skolegaten.
Nybygg av ferjekai på Mulvika i Holmestrand kommune
Etablering av kaianlegg med manøvrering og oppstillingsplasser for lastebiler. I tillegg etableres det offentlig grønnstruktur sør i planområdet. Ca. 188 daa. Gnr/Bnr: 4/9, 4/185, 4/195, 134/1, 142/1 og 129/93.
Ny rundkjøring på Fv 315 i Holmestrand
Uprioriterte prosjekter.
Rammeavtale for levering av elektrotjenester i Vestfold Øst
Arbeidet omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver på vegnettet, beredskap og mindre nyetableringer av eller i elektriske anlegg. Varighet av kontrakten 01.09.2021 / Slutt: 31.08.2026

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: