Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte anleggsprosjekter i Bamble

Nybygg av gang-og sykkelvei i Åby
1800 m (fra kirken til avkjøringen til Åby). Antatt start.
Nybygg av va-ledning i Bamble
Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024. Prosjektet gjennomføres for å forsterke/sikre vannforsyninga til Vest-Bamble. Det legges 4,7 km ny vannledning langs E18. Ved Bamble kirke legges vannledningen med styrt boring under kirkegården.
Nybygg av gang-og sykkelvei i Åby
1800 m (fra Åby vest). Antatt start.
Nybygg av vannledning mellom Bamble og Porsgrunn over Frierfjorden
Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024.
Nybygg av gang- og sykkelvei lang fylkesvei 363 Rugtvedt- Dørdal
Strekningene det gjelder er fra Bamble kirke til gammel avkjøring til Valle og fra Åby til Grindbakken.
Utbedring på Fv 45 Ofte-Aust-Agder grense i Tokke
I Areal- og Transportplan for Telemark 2019-2022.
Nye vannledninger og nytt basseng i Bamble
Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024. Nytt høydebasseng (1500-2000 m3) och VA-ledninger ca 500 meter.
Nybygg av va-ledning i Bamble
Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024. Ca 1000-1500 m.
Utbedring på Fv 351 Agder grense-Tangen i Bamble
I Areal- og Transportplan for Telemark 2019-2022.
Etablering av parkeringsplass og gangvei ved barnehage i Bamble kommune
Parkeringsplass for ansatte og besøkende ved Lyngbakken barnehage, samt beboere og gjester i nærområdet. Det skal også tilrettelegges for gangveg mellom parkeringsplassen og Lyngbakken barnehage. Til denne gangvegen skal det kobles på gangforbindelse til Furuveien og det skal tilrettelegges for opprettholdelse av gangforbindelse mellom Furuveien og Bokfinkveien.
Forsterkning av bru langs Fv. 3374 i Vestfold og Telemark fylkeskommune
Forsterkning av fire bruer, samt overflatebehandling av stål på alle fire bruer. Det skal utføres betongreparasjoner på alle fire bruer. På Ljostad bru skal det i tillegg settes opp nytt rekkverk og nye kantdragere. Anleggsområdets beliggenhet: Fossing; bru nr 08-0521 på FV3362 S1D1 m8191. Fosstveit; bru nr 08-0533 på FV3374 S3D1 m555. Ljostad; bru nr 08-0308 på FV3408 S1D1 m7288. Nørsterud; bru nr 08-0449 på FV3400 S2D1 m5152.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: