Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte anleggsprosjekter i Malvik

Ny vei mellom Sveberg-Brattalies
Gjennomførelsetid: 12-18 måneder. Hører samman med Brattalies-Hommelvik. Total kostnad er 70 mill. kr.
Forberedende arbeider for nybygg av renseanlegg i Malvik
Følgende arbeider inngår i denne entreprisen (E1): - Midlertidig anleggsveg og planering ved Saksvik RA for riggplass. Arbeidene foregår delvis over kvikkleiresone. Det er utført grundige geotekniske undersøkelser. Krav og retningslinjer for gjennomføring av arbeidene vil bli gitt i forbindelse med tilbudsforespørsel. - Omlegging av eksisterende vann- og avløpsledninger og tilhørende nye kummer ved Saksvik RA. - Etablering av sjøledninger: to utslippsledninger fra Saksvik renseanlegg og pumpeledning mellom Saksvik og Vikhammerfjæra APS og en utslippsledning fra Vikhammerfjæra APS. - Kryssing av jernbanen med styrt boring ved Saksvik RA, med utslag i sjø. - Grunnundersøkelse med pilotboring kryssing av jernbanen ved Vikhammer, med utslag i sjø. - Kryssing av jernbanen med rørpressing ved Vikhammer. - Graving og nedsetting av kummer og avløpspumpestasjon på Vikhammer. Pumpestasjonen leveres i annen entreprise. - Sjøsiden av jernbanen ved Vikhammer vil kun være tilgjengelig fra sjø. Undergangen er kun dimensjonert for fotgjengere.
Etablering av stienbrudd og deponi av masser i Malvik
Gnr/bnr: 24/1, 2, 3 og 25/1. Ca. 487 daa.
Etablering av ny bussdepot i Malvik kommune
Fellesutlysning for etablering av bussdepot i Malvik kommune og Trondheim kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: