Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte anleggsprosjekter i Frøya

Oppgradering av Fv 714 Frøyatunnelen
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 5305m. 164muh.
Nybygg av høydebasseng og tilkomstvei i Sistranda
Gnr/bnr: 21/61 og 21/1. Planområdet: 13 dekar. Høyde ca 12 meter og en diameter utvendig som er 22,8 meter. Høydebassenget vil ha en kapasitet på 3041 m3.
Utvidelse av småbåtanlegg og nybygg av naust/båthus og servicebygg i Inntian, Sistranda
Gnr/bnr: 25/72 og deler av bnr. 12 og 14 mfl. Ca. 10 dekar tomt.
Etablering av infrastruktur for boligområde på Hammarvika
I planen tas det høyde for inntil 15 boenheter, hvorav det er en frittliggende enebolig, og de øvrige er planlagt som tre-og firemannsboliger.
Etablering av rorbuer på eksisterende molo og nybygg av småbåthavn i Frøya kommune
Planområdet er ca. 4,0 dekar. Det ønskes å legge til rette for ca 6 rorbuer på eksisterende molo. For å få dette til, må man gjøre moloen litt bredere. For å gjøre tiltaket så lite som mulig tenker man å lage fyllingen som en mur, slik at bunnen blir minst mulig berørt. Det er ønskelig med en enkel kaifront langs rorbuene.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: