Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte anleggsprosjekter i Rana

Nybygg av bru på Fylkesveg 7374 over Ranelva i Rana
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Ofotbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Skredsikring på E6 Ågflåget
I Handlingsplan 2018-2023 med planlagt utført i 2023.
Bred grøft og sikring av fjellside ved Reinfjellia-Brattlia på E12 i Rana
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 1520m.
E6 Umskard tunnel i Rana, utbedring
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 3739m.
Utlagt veg kombinert med lav fangvoll på E6 i Rana
Høy skredfaktor. 290m lengde. Skredtype, stein.
Nybygg av fortau i Mo i Rana
Etablering av fortau, gangfelt og 4 stk parkeringsplasser.
Isnett, fanggjerde på E6 Åflåget i Rana
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Sikring av vegen mot isskred. Skredfaktor høy. 350m.
Isnett og fanggjerde på E6 Åflåget i Rana
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor høy. 350m.
Nye kortidsparkeringsplasser i Mo I Rana
Fra økonomiplan 2018-2021.
Fanggrøft og fagvoll ved Kubekken på E6 i Rana
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 50m.
Etablering av hurtigladestasjon for el-biler i Namdalen
Pakken omfatter seks ladesteder langs Fylkesvei 17 fra Foldereid til Saltstraumen. (Saltstraumen, Ørnes, Halsa, Utskarpen, Salhusmarka, Foldereid). I tillegg skal det etableres ett ladested ved Umbukta på E12.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: