Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte anleggsprosjekter i Hamarøy

Ny tunnel på E6 Ulvsvågskaret i Hamarøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 11 000 m.
Utbedring av Riksveg 827 Brattlitunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 3606m.
Utbedring av Riksveg 827 Kjøpsviktunnelen i Tysfjord
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 784m.
Grøft og fangmur/-voll på E6 Strindsvaan i Hamarøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredfaktor middels. 200m.
Rassikring/rasfanggjerde på Fv 7528 Egedal i Hamarøy
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype stein, is. Skredfaktor middels. 70m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: