Byggenorges Forretningskilde!

Alle planlagte anleggsprosjekter i Sel

Omlegging ved Fylkesveg 2614 (tidligere fv 435) Otta vannverk i Sel
På rassikringsliste Region øst. Skredfaktor lav.
Forberedelse til ballastrenseverk på Dovrebanen 2020-2022
Gjelder strekninger (fellesutlysning): Sjoa st. - Otta st. Otta st. - Sel st. Brennhaug st. - Dovre st.
Asfaltering av fylkesveger i Innlandet 2021
Kontrakten omfatter asfaltering av fylkesveger i kommunene: Alvdal, Folldal, Tolga, Tynset, Rendalen, Ringebu, Sel og Sør-Fron.
Rasgjerde på Fylkesveg 2628 (tidligere fv. 444) Breiskriu i Sel
Skredfaktor lav. Skredtype snø. Tiltak Støtteforbygningar, fanggjerde m.m.
Utvidelse av kirkegårdsanlegg vid Selsverket
Bakgrunn for reguleringsplan er behov for utvidelse av eksisterende kirkegård med kiste- og urnegraver samt minnelund og etablering av ny parkeringsplass.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: