Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Møre og Romsdal fylke

Aukra (6)
Aure (8)
Averøy (6)
Fjord (9)
Giske (5)
Gjemnes (8)
Hareid (10)
Herøy (15)
Hustadvika (20)
Molde (46)
Rauma (22)
Sande (6)
Smøla (3)
Stranda (18)
Sula (3)
Sunndal (10)
Surnadal (8)
Sykkylven (7)
Tingvoll (6)
Ulstein (7)
Vanylven (8)
Vestnes (8)
Volda (25)
Ålesund (70)
Ørsta (18)
Nybygg av boliger, forretning, kontor mm i Ålesund
Kostnad foreløpig ukjent. ukjent. 600-800 boliger og ca. 45000m2 blandet bebyggelse. Kan eventuelt bli en fase 2.
Nybygg av handel, kontorer og leiligheter i Herøy, del 2 mfl.
300-400 leiligheter totalt på feltet. 28 mål.
Nybygg av 420 kV kraftledning mellom Trollheim - Viklandet
Det skal bygges ny 420 kV kraftledning mellom Trollheim og Viklandet i Surnadal og Sunndal kommuner i Møre og Romsdal. Ledningen blir ca. 47.5 km lang. Det skal bygges ca. 44 km nytt. Ledningen bør være i drift i løpet av 2018 for å møte fremdriftsplanene for vindkraft i Snillfjord.
Nybygg av handel, kontorer og leiligheter i Herøy, del 1
300-400 leiligheter totalt. 12 mål.
Nybygg av boliger, forretning, kontor mm i Ålesund
Planlegger bla. ca 100 boliger i blokker.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 60 Blindheimshallen-Hatlehol i Ålesund, kryssombygging
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Nybygg av vei Fv Grodås-Møre grense i Hornindal
På marginalliste for store investeringsprosjekt.
Nybygg av hovedbrannstasjon i Ålesund
Fra investeringsplan 2016-2019.
Nytt boligområde på Kringstad, Molde kommune
Totalt 300 boligenheter, havn skal tredobles i størrelse.
Nybygg av forretningsbygg i Molde
Området er på ca. 6200m2 utleieareal.
Tilknytningsv, Tomrefjord-Solnørdalen-Digernes-Breivika
Tilknytningsveger nord til Romsdalsfjorden.
Tilknytningsv, tomrefjord-Stette-Digernes-Breivika
Tilknytningsveger nord til Romsdalsfjorden.
Tilknytningsveg, julsundet-aureosen-frænaeidet-bergsøya
Tilknytningsveger nord til Romsdalsfjorden.
Ny tunnel på Fv 63 Oppskredfonna tunnel sør i Stranda
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,8 (høy). 1,4-1,5 km tunnel.
Utdyping av fiskerihavn, gjersvika i Sande
Investeringsbudsjett 2014-2019.
Ny bru på Fylkesveg 61 i Ulstein
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023.
Nybygg av flerbolighus i Kristiansund
Ca 30-40 boenheter. Totalt 370 boliger fordelt på 7 felt.
Opprydding av forurenset havn i Ålesund
Samarbeidsprosjekt mellom kommunen og Kystverket.
Utdyping av fiskerihavn, Fosnavåg i Herøy
Tiltak i fiskerihavner. 30000 m2 og djup på 8,3 meter.
Utbedring av E39 Kviltorp-Lergrovik i Molde
Bypakke Molde. Ligger ved E39.
Ombygg av internat i Vikebukta, trinn 2-4
Tidlig prosjekt. Uklart omfang.
Nybygg av bilforretning i Molde
Under regulering. Antatt start og kostnad.
Nybygg av va-ledning i Kristiansund
Fra handlingsplan 2016-2019.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Larsnes
7 område for konsentrert småhusbebyggelse.
Drift- og vedlikehold av fylkesveier 2020-05 Giske
Gjelder for Ålesund, Sula, Giske og Vestnes kommune. Totalverdi 240.000.000:-.
Drift- og vedlikehold av fylkesveier 2020-05 Sula
Gjelder for Ålesund, Sula, Giske og Vestnes kommune. Totalverdi 240.000.000:-.
Drift- og vedlikehold av fylkesveier 2020-05 Vestnes
Gjelder for Ålesund, Sula, Giske og Vestnes kommune. Totalverdi 240.000.000:-.
Drift- og vedlikehold av fylkesveier 2020-05 Ålesund
Gjelder for Ålesund, Sula, Giske og Vestnes kommune. Totalverdi 240.000.000:-.
Nybygg av industri i Harøysund
Industritomter for tung industri. 300 da.
Nybygg av infrastruktur til industri i Harøysund
Industritomter for tung industri. Bygges ut i samråd med aktører på Vestvika industriområde.
Utdyping av fiskerihavn, rindarøy i Aukra
Investeringsbudsjett 2014-2019.
Drift- og vedlikehold av fylkesveier 2020-06 Indre Sunnmøre
Gjelder for Ålesund, Fjord, Sykkylven, Stranda, Ørsta og Volda kommune. Totalverdi 350.000.000:-.
Nybygg av boligområde i Ålvundfjord
20 eneboligtomter og en tomt for en flermannsbolig med opp til tre enheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: