Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Steinkjer

Nytt næringsområde i Steinkjer
Gnr/bnr: 214/1, 211/1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 20, 23, 24, 25, 26 og 35.
Nybygg av kino, bibliotek, kulturbasert næring mm i Steinkjer
Planen er at Atleten skal rives og at det bygges et stort kulturkvartal på hele tomten. Den gamle kinosalen skal bygges om til teater-konsertsal. Kulturskolen flyttes og renoveres.
Nybygg av hytter i Ogndal
15 hyttetomter til salgs.
Nybygg av kjedet eneboliger i Steinkjer
3,5 daa. Gnr/Bnr: 96/162,165,492.
Nybygg av eneboliger i Mære
Ca 9 daa. Private grunneiere.
Ombygg til industri og lager mm i Steinkjer
Nybygg av en etasje i eksisterende bygg.
Nybygg av boliger og hytter i Steinkjer
5 hytter og 2 eneboliger.
Om- og tilbygg av barnehage til boliger i Steinkjer
Tidligere Fagerheim barnehage. Reguleres fra barnehage til boliger.
Asfaltarbeider i Region midt 2020-1 Trøndelag Nord
Kontrakten omfatter fresing og dekkelegging av Europa -og riksveger i Møre og Romsdal fylke og Trøndelag fylke. Delkontrakt nr. 2 omfatter fresing og dekkelegging i nordre del av Trøndelag fylke, fra Helltunnelen og nordover.
Etablering av VA-ledninger og pumpestasjon ved Lømsen i Steinkjer
Fra Røsegg til Følling. 2 stk pumpestasjoner uten overbygg.
Utskifting av stålbjelkebruer, Hell-Steinkjer
1 stålbru på NB og en betongtraubru på MB.
Etablering av bredbånd i Steinkjer
Full Bredde TRFK 2018. Gjelder 8 Prosjekter: Vadanesset, Landsembygda, Ekne - Ronglan, Hommelvik vest, Einvika, Hilstad, Utvorda og Vik.
Etablering av bredbånd i Steinkjer kommune
Full Bredde TRFK 2018. Gjelder 8 Prosjekter: Vadanesset, Landsembygda, Ekne - Ronglan, Hommelvik vest, Einvika, Hilstad, Utvorda og Vik.
Etablering av løfteplattformer i Norge
Anskaffelsen vil omfatte personheiser i sjakt (heretter løfteplattformer i sjakt), fastmonterte løfteplattformer, frittstående løfteplattformer, trappeheiser med sete, trappeheiser med plattform, tappeklatrere og ganghjelpemiddel for trapp - fastmontert, samt tilhørende tilbehør, reservedeler og tjenester til produktene. Gjelder hele Norge.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: