Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte byggeprosjekter i Trøndelag fylke

Agdenes (2)
Bjugn (17)
Flatanger (5)
Fosnes (1)
Frosta (4)
Frøya (21)
Grong (17)
Hemne (6)
Hitra (28)
Holtålen (4)
Inderøy (12)
Klæbu (25)
Leka (7)
Levanger (54)
Lierne (6)
Malvik (44)
Meldal (7)
Melhus (51)
Meråker (20)
Nærøy (16)
Namdalseid (10)
Namsos (36)
Oppdal (28)
Orkdal (27)
Osen (2)
Overhalla (44)
Rennebu (18)
Roan (2)
Røros (12)
Selbu (15)
Skaun (15)
Snillfjord (10)
Steinkjer (40)
Stjørdal (76)
Trondheim (361)
Tydal (7)
Verdal (42)
Verran (6)
Vikna (16)
Åfjord (9)
Ørland (19)
Ny bru mellom Flakk og Rørvik, Trondheimsfjordbrua
6,7 kilometer lang flyte- og skråstag-bru. Også bru over Stjørnfjorden til Bjugn/Ørland og nye veier.
Nybygg av boligområde i Overvik, del 3 m.fl.
Totalt 360 daa. ca. 2500 enheter på området.
Nytt marinteknologiske senter i Trondheim
Bygges på Tyholt. Ansvarlig departement for arbeidet er Nærings- og fiskeridepartementet.
Utvikling av ny bydel i Trondheim
Hensikten med planen er og utvikle området til en attraktiv bydel med ny bymessig bebyggelse, næring og kultur. Nye E.C Dahls Bryggeri skal bevares og videreutvikles som bryggeri, kulturarena og samlingssted. Ca 120 daa.
Nybygg av bydel på Brøset
1800 boenheter. 330 daa. Klimanøytral byutvikling. Passivhus. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av næringsbygg og boliger inntil nye Trondheim Stasjon
Samarbeide mellom Trondheim kommune, Trondheim Bussterminal AS og Rom Eiendom AS. Einskapsenheten på Trondheim kommune koordinerer arbeidet. 6-8 etasjer.
Nytt logistikksenter/godsterminal i Trondheim
Utredningen blir et av mange nasjonale store prosjekt for nasjonal transportsplan 2018-2027. Hvorvidt man vil satse på ny godsterminal i Trondheimsregionen vil framkomme av stortingsbehandling våren 2016 av stortingsmelding vedr Nasjonal transportsplan 2018-2027. Byggestart er veldig usikker.
Nybygg av leiligheter på Heimdal i Trondheim
Etappevis utbygging i 10-15 år.
Nybygg av boligområde i Trondheim
Planlagt 600-700 boenheter. Bygges trinnvis.
Nybygg av boliger i Klæbu
Prosjektet blir bygd ut i flere trinn, over en 10 års periode. Totalt ca. 450 daa.
Spenningsoppgradering av sentralnett, Klæbu
Ekisterande ledning er 133 km lang. Oppgradering av transformatorstasjoner i Klæbu, Orkdal, Viklandet og Aura. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Ny fergefri forbindelse på E39 fra Kristiansand til Trondheim
Ferjefri E39 er det største samferdselsprosjektet i norsk historie, vi skal halvere reisetiden mellom Kristiansand og Trondheim og erstatte ferjer med nye marine konstruksjoner. Kom og hør hva som er status nå, vi ønsker å invitere til tverrfaglig dialog og samarbeid!
Nybygg av boliger i Trondheim, trinn 2
Byggeklara tomter. Totalt 950 boenheter fordelt på flere byggetrinn.
Nybygg av boliger i Trondheim, trinn 3 mfl.
Byggeklara tomter. Totalt 950 boenheter fordelt på flere byggetrinn.
Nybygg av industriområde på Hitra
250 dekar er ferdig for bygging. Totalt kan det bygges på 520 dekar.
Nybygg av industriområde på Hitra
30-40 dekar er ferdig for bygging. Totalt kan det bygges på 250 dekar.
Nybygg av vindkraftverk i Vikna kommune trinn 2 m.fl.
40 turbiner planlegges på trinn 2. Siemens leverer vindturbiner.
Utvikling av Trondheim Sentralstasjon
Gnr./bnr. 439/2, 439/9, 439/125, 439/152, 439/154, 439/155 og 439/159
Nybygg av boliger på Lundåsen
Gnr/bnr: 178/295, 8.
Nybygg av leiligheter mm på Lade i Trondheim, trinn 2 og 3
5-7 etasjer. Totalt 500-600 stk boliger. Gnr/bnr: 412/250, 381.
Nybygg av boliger på Solberg i Trondheim, trinn 2 mfl
Totalt ca 550-650 boenheter på Solbergåsen.
Nybygg av boligområde i Levanger
Trinnvis utbygging. 460 mål bygges ut først, så eventuelt 200 mål til. Totalt 400-500 boliger.
Nybygg av boliger og næringsareal mellom bydelene Lade og Leangen, B5
2- 4 etasjer. Totale ca 505 boliger. + barnehagetomt.
Nybygg av tunnel Sluppen-Stavne på Byåsen, Trondheim
Byåstunnelen skal munne ut ved den nye brua ved Sluppen. 2km. Miljøpakke Trondheim.
Nybygg av leiligheter i Trondheim
400-500 leiligheter.
Nybygg av terrassehus og rekkehus på Gevingåsen i Stjørdal
Totalt ca. 400-600 leiligheter på området i Sørbyen. Gnr/bnr: 162/42 og 162/366
Nybygg av boliger i Trondheim
Totalt 1650 leiligheter kan bli bygget på hele området.
Nybygg av flerbolighus i Ranheim, trinn 2 m.fl
Planlegging for cirka 500-600 boliger.
Etablering av handelspark i Nærøysund
Når Vikna og Nærøy kommune i Trøndelag slås sammen 1. januar 2020, vil nye Nærøysund kommune bli Norges største fiskeoppdrettskommune.
Nybygg av vei og Gate på Nærøy
Inngår i langsiktig plan om ferjefri kystvei.
Nybygg av kontor i Trondheim, trinn 5
12.000-13.000 kvadrat.
Nybygg av boliger på Lade ved Leangen kollektivknutepunkt
Omfang ikke fastsatt ca 300-400 boliger
Nybygg av togverksted i Trondheim
Arealer fase 1 Nytt vedlikeholdsverksted og ombygging av eks. verkstedhaller BRA= ca.14 000 m². Driftsbygget til BaneNOR infrastruktur:BRA= ca. 2 600 m². Annen eksisterende bebyggelse som opprettholdes:BRA= ca. 4 800 m². Fase 2 består i utbygging av en ny driftsbanegård for hensetting av tog.
Nybygg av boliger og dagligvarebutikk på Leangen i Trondheim
5-7 etasjer. Dagligvarebutikk i 1 etasje.
Nybygg av settefiskanlegg i Midt-Norge
Lokalisering ikke fastsatt vurderer Tjuin industriområde i Malm, Fiborgtangen industriområde i Skogn og Kjørsvikbugen i Aure.
Nybygg av leiligheter og riving av videregående skole i Trondheim
Ladehammerveien 4- 6. Gnr/bnr: 414/177, 178, 181, 480. 4-6 etasjer.
Etablering av næring og lager i Osen
Planområdet er ca 300 daa og planlegges regulert til havn, nærinsbebyggelse, forretning, kontor, industri og fiskerihavn/småbåthavn.
Nybygg av næringsbygg i Stjørdal
Ved flyplassen. Ca 20.000-25.000 m2.
Nybygg av leiligheter ved Skipsleia
Ca 100-120 leiligheter.
Nybygg av boliger, forretning og næring i Malvik
Totalt for alle trinn ca. 300 enheter. 40 mål. Bygges i 4-6 trinn.
Utvikling av Brattøra i Trondheim
Tidlig prosjekt. Dagens godsterminal på Brattøra skal fjernes, ny lokalisering vurderes til Orkanger. Uklart hva som skal bygges på eiendommen på Brattøra. Ca 30 mål.
Nybygg av kontorbygg i Trondheim, trinn 3
Trinnvis utbygging. Totalt tre sammenhengende nybygg på henholdsvis fem, syv og ni etasjer. Breeam- NOR Excellent.
Nybygg av boliger i Trondheim
Svanemerkete boliger.
Nybygg av flerbolighus på Lade i Trondheim, trinn 6-8
Totalt planlegges 450 leiligheter på Ladebyhagen.
Nybygg av forretting og leiligheter i Melhus
Totalt 21 mål. Totalt 250 leiligheter. 23 butikker. Riving ca 10000 m2, nybygg totalt ca 15000 m2
Nybygg av vindkraftverk og vei i Røyrvik
150,00 MW. Totalkostnad med turbiner 1,5-2 mrd.
Nybygg av hytter i Namdal, trinn 2 mfl
Trinnvis utbygging i løpet av 15-20 år. Totalt ca 1000 tomter.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 1.328 meter sykkelvei / 1.430 meter fortau / 230 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 2.343 meter sykkelvei med fortau / 483 meter sykkelgate. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 2.860 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
Ca. 3.890/4.718 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Sykkeltiltak langs E6 i Trondheim
4,718 meter sykkelvei med fortau. Totalt 18 kilometer lang ekspressvei for syklister planlegges mellom Heimdal og Reppe, Trondheim kommune. Totalkostnad ca. 2,2 - 2,4 milliarder kroner.
Nybygg av kontorbygg i Trondheim, trinn 2
Trinnvis utbygging. Totalt tre sammenhengende nybygg på henholdsvis fem, syv og ni etasjer. Breeam- NOR Excellent.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: